Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Aicina pieteikties Jauno pedagogu un psihologu skolai Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (LU PPMF) aicina vidusskolēnus, kuru aicinājums ir pedagoģija un psiholoģija, pieteikties Jaunajai pedagogu un psihologu skolai.

 

Skolotāja, psihologa, sociālā pedagoga profesiju pamatā ir darbs ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un sabiedrību kopumā. Jauno pedagogu un psihologu skola jauniešiem dod iespēju ne tikai iepazīties ar sev interesējošām jomām, bet arī vairāk iepazīt sevi, savu personību, lai apjaustu savu piemērotību iecerētajai profesijai.

Skola sāks jauno mācību gadu ar pirmo nodarbību "Ievadnodarbība Jauno pedagogu un psihologu skolā. Es un mana profesija”, kura notiks šo sestdien, 3. oktobrī, plkst. 12.00 LU PPMF Jūrmalas gatvē 76. Nodarbību vadīs Dr.sc.admin. Gunta Kraģe, JPPS koordinatore, LU PPMF dekāna palīdze.

 

„Jau vasaras mēnešos saņēmām zvanus no jauniešiem par nākamajā mācību gadā plānotajām nodarbībām un jautājumu, kurā datumā tās sāksies. Esam gandarīti par jauniešu interesi, jo iepriekšējā mācību gadā JPPS piedalījās 26 jaunieši no dažādām Latvijas skolām, Olaines, Jelgavas, Dundagas, Cēsu, Smiltenes, Saulkrastu, Kuldīgas, Tukuma un Rīgas. Trīs jaunieši no Smiltenes Centra vidusskolas, Dundagas vidusskolas unJelgavas Spīdolas ģimnāzijas ieguva budžeta vietas psiholoģijas un skolotāju izglītības programmās.”, stāsta Gunta Kraģe. Nodarbības jaunajiem JPPS vadīja daudzi Latvijā starptautiskā vidē atzīti profesionāļi, starp viņiem Ivars Austers, Iveta Ķestere, Andrejs Mūrnieks, Anda Upmane, Aīda Krūze un citi.

 

Žaklīna Amoliņa (Dundagas vidusskolas absolvente) stāsta, ka par JPPS uzzinājusi no skolotājas Ingas Leistmanes, kura vidusskolā pasniegusi psiholoģiju. Tā kā vidusskolā bijusi iespēja mācīties psiholoģiju, tad guvusi nelielu ieskatu tajā, ko šobrīd arī mācās, un tas ļoti paticis. Tāpēc izlēmusi ar to saistīt savu turpmāko nākotni un uzsākt studijas. Augstskolā jūtas ļoti labi, visi apkārt ir draudzīgi un izpalīdzīgi.

 

Reinis Krists Vergins (Smiltenes Centra vidusskolas absolvents) stāsta, ka klases audzinātāja Gundega Upeniece, kura pasniedza angļu valodu, vienmēr informējusi par lietām, nodarbībām, kas skolēniem varētu palīdzēt izvēlēties sev īsto studiju novirzienu. Reinim Kristam vēlme studēt psiholoģiju radusies, tieši pateicoties JPPS. Pirmo studiju mēnesi augstskolā vērtē pozitīvi.

 

Laura Vitālija Zinkeviča (Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente) jau skolas laikā bija plānojusi kļūt par skolotāju un vēlējās nākotnē strādāt savās mājās Tērvetes vai Dobeles novadā. Radošums noder arī augstskolā, ir daudz ideju un iespēju tās arī realizēt. Absolvējot Jauno pedagogu un psihologu skolu, ieguva budžeta vietu  profesionālajā bakalaura studiju programmā Skolotājs, Sākumizglītības skolotāja apakšprogrammā.

 

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek vienu sestdienu mēnesī līdz pat mācību gada beigām. Tiem JPPS dalībniekiem, kas mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu pedagoģijā vai psiholoģijā un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF. Lai pieteiktu dalību Jauno pedagogu un psihologu skolā, jāaizpilda pieteikuma anketa LU mājas lapā. 

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte dibināta 1919.gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas 134 LU īstenotās  studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 19 institūtos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

 

Papildu informācija:

Gunta Kraģe
JPPS koordinatore
Tālr. 67034004
E-pasts:

KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

2015.gada 5.-16.oktobris

Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā

,,Atver profesijas durvis”

 

Pasākumu plāns

 

 

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 5.oktobris

 

Atklāšanas pasākums

 

 

 

 

 

‘’Kas ir karjera?’’

Rīgas Ostvalda vidusskola

310.kab

3.b kl.skolēni

Pārrunas. Zīmēšana. Spēle “Atpazīsti profesiju”

J.Serova

14.00

Audzināšnanas stunda

 ‘’ Manas prioriātes karjeras  ceļā”

Rīgas Ostvalda vidusskola

305 .kab

10.kl.skolēni

Prezentācija par karjeras izvēles aspektiem

J. Kumancova

11.30

Mācību ekskursija lidostā „Rīga

Lidostā „Rīga”

8.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar lidostas darbu, profesijām, kas saistītas ar pasažieru apkalpošanu

I. Korkonosova

M. Briede

 

Mācību ekskursija

„Bišu takas”

Laumu dabasparks

2.b kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar  biškopa profesiju,

Radoša darbnīca

V. Kuzņecova

N Malinovska

 

Anketēšana par aktuāliem profesijam Latvijā.

Rīgas Ostvalda vidusskola

106. kab.

8.b. kl. skolēni

 

Iepazīšanās ar skolēnu viedokļiem. Palīdzēt skolēniem izvēlēties ar

profesiju

I. Savina

Otrdiena, 6.oktobris

10.00

Mācību ekskursija

Latvijas vecākā šokolādes fabrika

 

Fabrika LAIMA

Miera iela 22

5. a  kl. skolēni un vecāki

Skolēni iepazīsies ar šokolādes ražošanu.  Meistarklase.

J. Daškova

 

 Pasākums

„Profesijas abc”

Rīgas Ostvalda vidusskola

313. kab.

1.e kl. skolēni

Burti un profesijas ( S- skolotāja)

A. Nužņenko

14.00

 Audzināšanas stunda

‘’Mana profesija nākotnē’’

Rīgas Ostvalda vidusskola mūzikas kabinets

 

8.a. kl. skolēni

Mana profesija, mana izvēle.

Prezentācijas.

I. Safronova

 

 

 

 

 

 

Trešdiena, 7.oktobris

 

Mācību ekskursija

Zirgu ferma

Olaines novads, Pāternieki

5. d kl. skolēni un vecāki

Iepazīt jaunu saimniekošanas veidu – zirgu audzēšana;

Jašanas apmācību bērniem un piaugušajiem;

Iepazīt zirgu pansiju

I. Fomina

9.00

Mācību ekskursija

Rāmkalnu sukāžu ražotne

10.a kl. skolēni

Iepazīstināt skolēnus ar darba tirgu prasībām.

Ražotnes apmeklēšana. Meistardarbnīca

 

 

J. Kumancova

 

.Absolventu klubs.

Tikšanās ar skolas absolventeim

Rīgas Ostvalda vidusskola 202. kab

6.c. kl. skolēni

Stāsts par profesiju – logistika. Lietišķā spēle.

 

M. Aļeksikova

Skolas absolventi.

 

“Vecāku profesijas”-   meistarklase

Rīgas Ostvalda vidusskola 211 kab.

4.b kl. skolēni

Daniila Leonova tēva prezentācija par datorspeciālista profesiju.

T. Averina

 

12.20

Es zīmēju, kas es būšu nākotnē!

Vizuālās mākslas stunda.

Radošo darbu izstāde.

Rīgas Ostvalda vidusskola

5.a kl. skolēni

Skolēni aizdomājas par savas nākotnes profesiju, iepazīstinās ar profesijas pienākumiem un atspoguļo to zīmējumā.

J. Daškova

14.50

Audzināšanas stunda

Rīgas Ostvalda vidusskola 304.kab

11.b., 12.b kl. skolēni

Tikšanās ar ārsti-skolēna vecākiem.

 Mācību iespējas Latvijā. Karjeras perspektīvas

A. Lazarevs

 

Manu vecāku profesijas.

Tikšanās ar skolēnu vecākiem.

Rīgas  Ostvalda vidusskola 106.kab.

8.b.kl. skolēni

Saruna ar skolēnu vecākiem un skolēniem par profesijas izvēli

I.Savina

 

Mācību ekskursija

‘’  Uzņēmums Spilve”

Babītes pag., Spilve

11.a. kl. skolēni

Iepazīšana ar uzņēmuma darbību.

I. Korkonosova

M. Leonova

12. 30

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja apmeklējums.

Rīgā, Antonijas ielā1

5.c kl. skolēni un vecāki

Neliels ieskats medicīnā, bioloģijā un vispārīgajā zinātnē.

I. Karašova

O. Asadullajeva

Ceturtdiena, 8.oktobris

11.00

Ekskursija uz TSI un interaktīvais pasākums

TSI

Rīga, Lomonosova iela

10.b kl skolēni

Laboratoriju apmeklēšana :

-           Telekomunikāciju

-           Robotikas laboratorija

-           Airbusa A380 kabīnes apmeklēšana

T. Daktere

T. Meļnikova

13.10.

Radoša darbnīca

 „Ūdens profesiju pasaule’’.

Rīgas Ostvalda vidusskola 302. kab.

6.b kl skolēni

Izpētīt, atrast informāciju par profesijām, kas ir saistītas ar ūdeni, ūdens apgādi, attīrīšanu u.c.

A. Padamane-Mečetina

 

Mācību ekskursija uz P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju

- “Farmācijas muzejs”.

Riharda Vagnera iela, 13

Farmācijas muzejs

4.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar farmaceita profesiju.

J. Platonova

Klases vecāku padome

13.00

Mācību ekskursija lidostā „Rīga”

Lidostā „Rīga”

7.b kl. skolēni

Iepazīties ar lidosta darbu, profesijām, kas saistītas ar pasažieru apkalpošanu

O. Nastina

 

Absolventu klubs

Rīgas Ostvalda vidusskola301.kab. kab.

9.b kl. skolēni

Ko es zīnu par ārsta profesiju?

Diskusija.

N. Likovska

Mirzojana ģimene.

 

 Pasākums

„Par ko es vēlos kļūt?”

Rīgas Ostvalda vidusskola113.kab. kab.

2.c kl. skolēni

Katrs skolēns prezentē savu sapņu profesiju.

V. Gepiņa-Steputenkova

9.stunda

Audzināšanas stunda „Izdevības un izredzes’’

Rīgas Ostvalda vidusskola108.kab. kab.

12.a. kl. skolēni

ES piedāvātās iespējas izglītības jomā

L. Kohane

 

Mācību ekskursijaUgunsdzēsības muzejs

Rīga, Hanzas,5Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

 

6.a. kl. skolēni

Iepazīties ar ugunsdzēsēju .profesiju, aprīkojumu, tehniku.

O. Polikašina

 

Mācību ekskursija Tehnoannas pagrabi

Tehnoannas pagrabi

3.a. kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar dažādiem zinātnes eksperimentiem

J. Punga

Piektdiena, 9.oktobris

 

„Ugunsdzēsējs-laba profesija”. Meistarklase.

Rīgas Ostvalda vidusskola kab.

5.b kl. skolēni

Iepazīšanās ar ugunsdzēsēja profesiju, tās specifiku – stāstījums un prezentācija.

Laura Stepiņa

 

Absolventu klubs „Farmaceita profesija”

Rīgas Ostvalda vidusskola

9.a kl. skolēni

Stāsts par profesiju aspektiem

I.  Vahitova

J. Matvejeevs

 

 Mācību ekskursija-

Izstādes apmeklējums.

Dekoratīvās mākslas  un dizaina muzejs. Skārņu iela

7.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar šūšanas meistara profesiju.  

O. Juhnevica

12. 20

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (vecākiem)

Rīgas Ostvalda vidusskola 303.kab

5.c kl. skolēni un vecāki

Nav labu vai sliktu profesiju. Katrs cilvēks var izvēlēties to, kura viņam vislabāk patīk

I. Karašova

 

Zīmējumu izstādes veidošana

 "Es vēlos kļūt par...".

 

Rīgas Ostvalda vidusskola 212.kab

3.c. kl. vecāki

Skolēni aizdomājas par savas nākotnes profesiju, iepazīstinās ar profesijas īpatnībām un atspoguļo to zīmējumā.

R. Vostrjakova

 

„Profesiju daudzveidība”.

Saruna.

Rīgas Ostvalda vidusskola 114.kab

1.d kl. skolēni un vecāki

 Bērnu stāsti . Kur un par ko strādā viņa vecāki un citi ģimenes locekļi.

J. Bavrina

 

Audzināšanas stunda ‘’Profesiju kaleidoskops”’

 

Rīgas Ostvalda vidusskola 210. Kab.

1.c kl. skolēni

Iepazīšanās ar profesijām.

Saruna.

I. Kļaviņa

13.00

“Profesijas pasaule”

Rīgas Ostvalda vidusskola 213.kab

4.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar aktuālām  profesijām

J. Tarabantova

 

Audzināšanas stunda „Es būšu......”

Rīgas Ostvalda vidusskola 112..kab

3.a kl. skolēni

Iepazīšanās ar bērnu sapņu  profesijām

J. Punga

 

Mācību ekskursija uz  Rīgas pilsētas Kurzemes rajona policijas pārvaldi.

Rīga, Daugavgrīvas iela 31b

Kurzemes rajona policijas pārvalde.

4.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar policista  profesiju

J. Platonova

Klases vecāku padome

 

Audzināšanas stunda“Profesiju tirdziņš”

Rīgas Ostvalda vidusskola 311.kab

1.b kl. skolēni

Iepazīšanās ar aktuālo profesiju

N. Klaucāne

Pirmdiena, 12.oktobris

11.10

  Audzināšanas stunda

Iepazīšanās ar aktuālo profesiju

Rīgas Ostvalda vidusskola 308.kab

1.b kl. skolēni

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām.Parādīt darba vērtību cilvēka dzīvē.

 

O.Tjuļkina

 

Zīmējumu izstāde” Manas ģimenes profesijas”

Rīgas Ostvalda vidusskola 210.kab

1.c.kl. skolēni

Skolēnu zīmējumu prezentācija

I. Kļaviņa

 

Laboratorijas apmeklēšana Rīgas Tehniskā  universitātē

RTU

8.a. kl. skolēni

Laboratorijas apmeklēšana, lekcija, radoša darbnīca

I. Safronova

A. Kataševs

 

Meistarklase

„Puķes mūsu dzīvē”

Rīgas Ostvalda vidusskola 105..kab

8.c. kl. skolēni

 Profesija- florists.

Kopā ar vecākiem ziedu pušķu izgatavošana

I.Korkonosova

U.Vilka

 M.Briede

Otrdiena, 13.oktobris

12.00

Mācību ekskursija“Farmācijas muzejs”.

Riharda Vagnera iela, 13

Farmācijas muzejs

4.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīšana ar muzeja ekspozīciju.

J.Tarabantova

 

Mācību ekskursija uz PBK

PBK

9.a kl. skolēni

Kā darbojas televīzijas kanals

I. Vahitova

 

Iepazīšanās LGS strādnieku profesijam

Rīgas Lidosta

2.b kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar  profesijam-

 dispečera, pilota, robežas kontroloes strādniekiem

V. Kuzņecova

N. Malinovska

 

 Izstāde

„Profesijas abc”

Rīgas Ostvalda vidusskola 311. kab.

1.e. kl. skolēni

Skolēni zīme profesijas.

A. Nužņenko

Trešdiena, 14.oktobris

 

Vecāku profesijas” . Vecāku radoša darbnīca.

Rīgas Ostvalda vidusskola 211 kab.

4.b kl. skolēni

Artjoma Pimanova tēva prezentācija par pavāra profesiju.

T. Averina

 

 

 Audzināšanas stunda

„Žurnālista profesija”

Rīgas Ostvalda vidusskola 105. kab.

11.a. kl. skolēni

Satikšanas ar „YoungLV” žurnāla redākciju.

I.Korkonosova

N.Smirnova

10.00

Mācību  ekskursija LNO

LNO

 Aspazijas bulvārī 3

5.a kl. skolēni un vecāki

Gida vadībā iespējams izstaigāt LNO un izzināt teātra vēsturi, kā arī iepazīt tā ikdienu un aizkulises.

J.Daškova

9.30.-14.00

Karjeras diena Latvijas Jūras akadēmijā.

Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela

12.a kl. skolēni

Tikšanās ar akadēmijas vadību, katram skolēnam būs piesaistīts viens students, kuram varēs sekot līdz lekcijās un citās aktivitātēs + ekskursija pa akadēmiju un darbnīcām.

L. Kohane

11.00.

Macību ekskursija uz tipografiju

Riga

6.b kl. skolēni un vecāki

Meistarklase

 (Kā izgatavot gramatu?)

Stāsts par grāmātas izgatavošanu

A. Padamane-Mečetina

 

Projekta «Time capsula» („Laika kapsula”) turpināšana

Rīgas Ostvalda vidusskola 214. kab

4.c kl. skolēni

Pētījums «Kas vēlos būt?»

J.Platonova

G.Kurkins – 4.c klases skolēna vecāks

12.20

 Pasākums “Pasakainas profesijas”

Rīgas Ostvalda vidusskola 311.. kab

1.b kl. skolēni

 Iepazīšanas ar profesijām no pasakām

N. Klaucāne

Ceturtdiena, 15.oktobris

 

Prezentācija par profesiju.

Rīgas Ostvalda vidusskola

310.kab

3.b klase

Mamma Svetlana Muhina stāstīs par  pirmskolas skolotājas profesiju

J.Serova

S. Muhina

 

Karjeras diena Latvijas Jūras akadēmijā.

Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela

10.a kl. skolēni

10.b kl. skoleni

 

Tikšanās ar akadēmijas vadību, katram skolēnam būs piesaistīts viens students, kuram varēs sekot līdz lekcijās un citās aktivitātēs + ekskursija pa akadēmiju un darbnīcām.

J. Kumancova

T.Daktere

I.Viesture

 

Mācību  ekskursija uz Latvijas   Radio „Doma Laukums”

Doma Laukums

9.a klase

Iepazīšanās ar radio „Doma Laukums” darbu specifiku

I.               Vahitova

I.               Vanaga

13.10.

Audzināšanas stunda

”Vismīļāka profesija”

Rīgas Ostvalda vidusskola

302.kab

6.b kl. skolēni

Stāsts par savu vismiļako profesiju

A. Padamane-Mečetina

13.00

 Konkurs

„Profesiju sīrups”

Iļģuciema vsk.

9.b kl. skolēni

Rosināt jauniešu interesi par aktuālajām profesijām

N. Likovska

 

 Radoša darbnīca

„2.c klases vecāku profesijas”

Rīgas Ostvalda  vidusskola 113.kab.

2.c kl. skolēni

Skolēni veido plakātu "Mūsu vecāku profesijas".

V. Gepiņa-Steputenkova

Piektdiena, 16.oktobris

 

Noslēguma pasākums

 

 

 

 

 

Mācību ekskursija

Ramkālni

5. d klašu skolēni un vecāki

Iepazītis ar reģionā esošajām darba vietām;

Izvērtēt izglītības un darba iegūšanas kopsakartība;

Veidot izpratni par dažādu profesiju darba specifiku.

I. Fomina

 

Mācību ekskursijaLidostā „Rīga”

Lidosta „Rīga”

5.b kl. skolēni un vecāki

Iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju.

Laura Stepiņa

 

„Mūsu vecāku profesijas’’.

Diskusija.

Rīgas Ostvalda vidusskola 205.kab.  

 

7.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar vecāku profesijām mūsu klasē.

O. Juhņeviča

12.20

„Mūsu vecāku profesijas’’.

Meistarklase.

Rīgas Ostvalda vidusskola

5.a kl. skolēni un vecāki

Tiek aicināti skolēnu vecāki, kuri paradīs praktiski, kā viņi strādā.  (Medmāsa, frizieris un pirmskolas skolotāja). Skolēni pamēģina sevi šajās profesijās.

J. Daškova

 

 Lekcija.

Tikšanas ar televīzijas žurnālistu

Rīgas Ostvalda vidusskola

9-a. kl.

Stāsts par televīzijas speciālistu darbu

I.               Vahitova

       A. Stetjuha

 

12.30

Ekskursija uz TSI un interaktīvais pasākums

TSI

Rīga, Lomonosova iela

11.b 12.b kl. skolēni

Iepazīšanās ar TSI fakultātēm, studiju iespējām

 Laboratoriju apmeklēšana .

                

A. Lazarevs

 

 «Profesija  - medicīnas tehniku inženieris»

Rīgas Ostvalda vidusskola 214.kab

4.c kl. skolēni

Iepazīšanās ar profesiju  - medicīnas tehniku inženieris

J.Platonova

A.Katašovs – 4.c klases skolēna vecāks

 

Klases pasākums

’’Skolēna darbs ir mācības’’.

Rīgas Ostvalda vidusskola 114.kab

1.dkl. skolēni un vecāki

 

Apzināt savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties patstāvīgi, izprot savu atbildību sekmīgā mācību procesā

J.Bavrina

 

Mācību ekskursija AHHAA zinātnes centrs

Tartu

6.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar zinātnes jomām.

  Izmēģināt “Pamēģini pats” eksponātus,

Piedalīties radošajās darbnīcās

 

M.Aļeksikova

 

Absolventu klubs

Rīgas Ostvalda vidusskola106. kab

8.b.kl. skolēni

Diskusija par izglitības aspektiem un profesijas aktualitātēm.

I. Savina

Skolas absolventi

10.10

 Audzināšanas stunda

“Manas nākotnes profesijas izvēle”

Rīgas Ostvalda vidusskola 217.kab

7.b kl. skolēni

Anketēšana, īsa informācija par profesiju izvēli.

O. Nastina

11.10

 Radoša darbnīca.

Izstāde

„Visas profesijas ir svarīgas ‘’

Rīgas Ostvalda vidusskola 308. kab

1.a. kl. skolēni

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām.  Zīmējumi.

O. Tjuļkina

 

Radoša darbnīca

„Profesijas dažādu tautu folklorā’’

Rīgas Ostvalda vidusskola 312.kab

3.c kl. skolēni

Mīklas par profesijām, savas izvēlētās profesijas reklāma.

 

R. Vostrjakova

 

 Absoventu klubs

Iepazīšanās ar ğeografa-ğeologa profesiju

Rīgas Ostvalda vidusskola 312.kab

2 .b kl. skolēni

Iepazīšanās ar profesiju .

Stāstijums par LU ğeogrāfijas fakultāti.

V. Kuzņecova

K. Kuzņecova

                                                                                                                                                                                                                                      

Sagatavoja: _____Jekaterina Kumancova_______ _21.09.2015._______________

Pasākumu plāns

Rīgas Ostvalda vidusskolas

audzināšanas darba plāns

 2015./2016 .m.g. 1. semestrī

 

 

                      Klašu audzinātāju MK darbs

 

 

Datums

Pasākums

Kas piedalās?

Atbildīgie

01.092015.-11.09.2015.

Klašu audzinātāju MK darba plānošana1.semestrim.

1.-12.kl.

Klases audzinātāji

J.Kumancova

09.09. 2015. (turpmāk 2x mēnesī)

Skolas parlamenta sēde „2015./2016.m.g.1.sem plāni”

8.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde

N.Likovska

27.08.2015

Klašu audzinātāju sanāksme „Audzināšanas darba plānošana  un aktualitātes 2015./2016.m.g.1.sem.”

1.-12.kl.

Klases audzinātāji

J.Kumancova

10.2015

Klašu audzinātāju  seminārs ’’Atbalsts klases audzinātājam- skolas tēla veidošana un popularizēšana

1.-12.kl

Klases audzinātāji

J.Kumancova

Semestra laikā pēc īpaša plāna

Skolēnu pašpārvaldes pasākumi

 

N.Likovska

Skolēnu pašpārvalde

 

   

                             Veselīgs dzīves veids

 

 

 

Semestra laikā

Klases stundas:

-drošības tehnikas noteikumi;

-ugunsdrošības tehnika;

- ceļu satiksmes noteikumi;

-iekšējās kārtības noteikumi.

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

Semestra laikā

Ekoloģiskas vides izveide mācību kabinetos

1.-12.kl.

N.Lašins

O.Nastina

Semestra laikā

 

Pēc Rīgas Kurzemes rajona plāna

Sporta sekciju darbs

 

 

 Piedalīšanās rajona un pilsētas sacensībās

 

 

 

 

„Jautri starti’’- sporta diena sākumskolā

 

 

 

Sporta sekciju dalībnieki

 

 

 

 

 

 

1.-4. kl.

 

Treneri

A .Aleksejevs

O.Koļesņikova

D. Lukša

25.09.2015

 

 

Olimpiskās dienas pasākumi

 

1.-12.kl

A .Aleksejevs

O.Koļesņikova

D. Lukša

11.09.2015

Ekskursiju diena „Zelta rudens’’

 

Drošības diena  pasākums  1.klāsēm

2.-12.kl

Klašu audzinātāji

 

O. Koļesņikova

1.kl. audzinātāji

                 

                                             Darbs ar vecākiem

 

 

15.09.2015

 

16.09.2015

 

09.2015.

12.2015.

Skolas vecāku kopsapulce „Audzinoši izglītojoša procesa organizēšana 2015./2016. m. g.”

 

Klašu sapulces

1.-6.kl.

 

7.-12.kl.

 

1.-12.kl

J.Ivanova

I. Andrejeva

K. Zilberte

 

Klašu audzinātāji

 

 

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

„Vecāku skola” lekciju kurss vecākiem.

1.-5.kl.

V.Dušinska

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

Darbs ar riska grupas bērniem

1.-9.kl.

S.Vasiļjeva

D.Jakobsone

V.Dušinska

M.Goļdina

09.2015

11.2015.

Skolas padomes sēdes: pēc darba plāna

 

 

J.Ivanova

M.Briede

 

 

 

                              Karjeras izglītība

 

 

 

12.10.2015- 16.10.2015

Karjeras nedēļas pasākumi

             Diskusijas

       Mācību ekskursijas

       Audzināšanas stundas

       Lomu spēles

       Sadarbība ar Absolventu klubu

      Meistarklases

       Prezentācijas

 

1.-12.kl.

J. Kumancova

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

Lekcijas par tālākizglītību un profesiju izvēles iespējām

8.-12.kl.

N. Lašins

J. Kumancova

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

Absolventu klubs

8.-12.kl.

Klašu audzinātāji

Semestra laikā

Aktivitātes  ķīmijas/ bioloģijas/fizikas jomas attīstīšanai-  sadarbība ar uzņēmumiem, pētnieciskie darbi, konkursi

8.-12.kl

J. Volkinšteine

O. Nastina

P. Nazarovs

T. Pladere

Atbilstoši Rīgas pilsētas plānam

Piedalīšanās rajona un pilsētas diskusijās, konferencēs, semināros.

9.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

 

                                Ārpusklases pasākumi

 

 

01.09.2015.

Zinību diena

1. - 12.kl.

Klašu audzinātāji

N. Lašins

11.09.2015.

Tūrisma un ekskursiju diena

2.-12.kl.

 

Klašu audzinātāji

10.09.2015

Klašu  pasākumi ‘’ Tēva diena”

1.-12.kl.

 

Klašu audzinātāji

02.10.2015.

Pasākumi  ‘’Skolotāju diena”

8. – 12. kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

22.10.2015.

‘’Pirmklasnieka svētki ‘’

1.kl

J.Platonova

1.klašu audzinātājas

23.10.2015.

19.10.2015.-23.10.2015.

Pasākums „Rudens svētki”

Izstāde ‘’Rudens veltes”

2.3.4.kl.

1.-4.kl

J.Platonova

Sākumskolas skolotāji

10.11-17.11

 

 

Pasākumi „ Tā ir mūsu Latvija!’’

Lāčplēša diena

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

§  Klašu stundas

§  Svētku koncerts

§  Izstāde

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

N.Lašins

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

Bibliotēkas stundas

1.-12.kl

I. Borisova

A. Balašova

22.10.2015

10.klašu skolēnu  iesvētības

10.-11.kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

10.-11.kl klašu audzinātāji

 

11.2015.

5 .klašu skolēnu  iesvētības

5.kl

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

5.kl. audzinātāji

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

 „Debašu klubs’’

 

„Angļu valodas debašu kluba pasākums’’.

7.-12.kl.

 ( pēc izvēlēs)

N.Likovska

 

M. Aļeksikova

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

 Teātra pulciņa nodarbības

7.-12.kl.

 ( pēc izvēlēs)

 

I.               Vahitova

 

 

16.12.2015.

Ziemassvētku tirdziņš

(labdarības akcija).

1.-12.kl.

N.Lašins

Klašu audzinātāji

 

17.12.2015

 

 

Ziemassvētku pasākumi

1.-8.kl

 

 

J.Platonova

N.Lašins

1.-8.kl. audzinātāji

18.12.2014

Ziemassvētku balle vidusskolēniem

9.-12.kl

J.Kumancova

Klašu audzinātāji

Skolēnu pašpārvalde

Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības

Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības

VEIDOŠANAS PULCIŅŠ

PAPĪRA PLASTIKAS PULCIŅŠ

FILCĒŠANAS PULCIŅŠ

VIZUĀLĀS MĀKSLAS UN LIETIŠKAS MĀKSLAS PULCIŅŠ

 

Pēc izvēles

Klašu audzinātāji

Pulciņu un sekciju vadītāji

 

                                

 

                                                    Projekti

 

Semestra laikā

 Kustība „Draudzīga skola”

1.-12.kl

Klašu audzinātāji

D. Jakobsone

J. Kumancova

Semestra laikā

 

 „VESELĪBAS VEICINOŠA SKOLA ‘’

 

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

D.Jakobsone

J. Kumancova

Semestra laika

 „ Ekoskolas” pasākumi

 

1.-12.kl.

1.-12.klašu audzinātāji

O. Nastina

Semestra laikā

 Mediatoru apmācība

 Kurzemes rajona skolu

 

1.-12.kl.

D. Jakobsone

1.-12.klašu audzinātāji

 

 

Lapas

Lietotāja izvēlne

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31