Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Psiholoģijas dienas

No 5. oktobra līdz 25. oktobrim Latvijā pirmo reizi notiek Psiholoģijas dienas, kuru laikā tiek organizēti dažādi pasākumi. Psiholoģijas dienu ietvaros Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments  1.- 4. klašu vecākus aicina piedalīties lekcijā un diskusijā. 

17. oktobrī no plkst. 16.30 līdz plkst. 18.00 Kaņieru ielā 15 (latviešu valodā) un vienlaicīgi Rīgas 15. vidusskolas sporta halles konferenču zālē, 2. stāvā ( krievu valodā) notiks lekcija, kurā tiks raksturotas konkrētas situācijas, kā vecāku, bērna un skolas psihologa sadarbība var palīdzēt bērniem mācīties skolā.

  • Bērns nemācās – ko darīt?

  • Kabatas nauda un mantu kults klasē – kā līdzsvarot vajadzības?

  • Dators un mācīšanās, kā apzināt disproporciju?

Lekcija un diskusija tiek organizēta divām grupām, divās darba valodās: latviešu un krievu valoda.  

Diskusijas laikā vecākiem vēlams speciālistiem uzdot konkrētus jautājumus, lai turpmāk veicinātu vecāku, bērnu un psihologu aizvien efektīvāku sadarbību, rodot atbildes uz vaicājumiem, piemēram: kādas ir vecāku gaidas un skolas psihologa iespējas tās īstenot; kas vecākus dara bažīgus, analizējot trauksmes rašanās cēloņus un meklējot risinājumus.

Sīkāk to var raksturot kaut viens piemērs.

Jēkabs pirmajā klasē bija tik pārsteigts par skolā valdošo kārtību, ka ne ar vienu nesarunājās, retās konfliktsituācijas risināja ar dūrēm, bet ne vārdiem. Sarunāties viņš sāka otrajā mācību pusgadā, sākumā lietojot pāris pašus nepieciešamākos vārdus. Zēns sāka lasīt tikai otrajā klasē pēc gadu mijas svētkiem. Pirmās klases pārbaudes darbu nokārtoja domājot, kas no viņa tiek prasīts, nevis izlasot uzdevuma noteikumus.

Skolas psihologs palīdzēja ne vien bērnam adaptēties skolas vidē, bet arī atbalstīja vecākus, izstrādājot rīcības soļus, kas veicināja bērna iekļaušanos skolas vidē un veiksmīgu mācīšanos.

Kopš šī notikuma ir pagājuši vairāk kā desmit gadi. Beidzot vidusskolu zēns ir ieguvis augstākos vērtējumus ne tikai eksaktajā jomā, bet arī latviešu valodā, viņš ar patiesu interesi mācās augstskolā, brīvajā laikā lasa grāmatas un sporto.

Pasākumu vada:

Solvita Lazdiņa – Izglītošanas centra ģimenei un skolai vadītaja;Rita Niedre, MA psych; Tatjana Turilova-Miščenko, Dr.psych, Rīgas 66. speciālās vidusskolas psiholoģe;Jeļena Ļubenko, Dr. psych.; Z. Šteinberga MA psych., Rīgas 15. vidusskolas psiholoģe; J. Tepļakova , MA psych.  

Interesentus lūdzam pieteikties, rakstot Ivetai Grāvītei uz e-pasta adresi: [email protected]

KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Karjeras nedēļa - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Karjeras nedēļas tēmas:

iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

 

Pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem:

  • izzināt savas karjeras iespējas un

  • izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās,

  • veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties,

  • popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītība, karjeras konsultēšana)

PROGRAMMA

 

Kad?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 7.oktobris

 

Vecāku meistarklase.

Ostvalda vsk, 112. к

1.-a klase

Friziera darba demonstrējumi – bizīšu pīšana meitenēm.

J.Punga

 

Ekskursija uz skolas bibliotēku.

Bibliotēkā

1.-с

Ko dara bibliotekārs un kā par tādu kļūt?

J.Platonova

 

Multiplikācijas filmas veidošana.

Ostvalda vsk , 311. к. kinomuzejs.

3.-a un 3.-c kl.

Balstoties uz skolēnu zīmējumiem par profesijām , tiks izveidota filma.

N.Klaucāne

 

Klases stunda „Profesiju pasaule”.

Ostvalda vsk 212.к.

4.-с

Saruna par mūsu vecāku profesijām.

R. Vostrjakova

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu „Ādažu čipsi”.

 

7.-a

Iepazīties ar čipsu ražošanu.

I.Vahitova.

Otrdiena, 8.oktobris

 

Klases stunda - prezentācija

Ostvalda vsk, 313.к.

3.-d

Saruna par maiznīcu „Lāči”.

A.Nužņenko.

 

Klases stunda „Kas es būšu?”

Ostvalda vsk , 113.к.

6.-a

Saruna par populārām profesijām.

V. Gepiņa-Steputenkova

 

Klases stunda „Profesijas, kuras mēs izvēlamies”.

Ostvalda vsk, 304.к.

10.-и

Tikšanās ar Latvijas augstskolu absolventiem.

А.Lazarevs

 

Radošās darbnīcas ”Manu vecāku profesijas”.

Ostvalda vsk, 213.к.

2.-а

Vecāki radošajās darbnīcās iepazīstinās ar savām profesijām.

J.Tarabantova

Trešdiena, 9.oktobris

 

Mākslas izstāde „..lai gadījums kļūtu par notikumu”.

Rīgas mākslas telpā

10.-a.

Apmeklēt izstādi un izspēlēt izglītojošu spēli.

L. Kohane.

 

Izveidot sienas avīzi- kolāžu ”Interesantu profesiju pasaulē”.

Ostvalda vsk, 212.к.

4.-с

Radošā darbnīca par nākotnes profesijām.

R. Vostrjakova

 

Interaktīva spēle.

ABLV Banka Rīgas mākslas telpā.

11.-a

Spēle demonstrēt kā mākslas darbus pētīt un izprast izmantot matemātiku.

I.Fomina

 

Prezentācija ”Profesiju kaleidoskops”.

Ostvalda vsk, 214.к.

1.-с

Saruna par to, kādas var būt profesijas.

J.Platonova

Ceturtdiena, 10.oktobris

 

Viktorīna ”Ekskursija profesiju pasaulē”.

Ostvalda vsk, 312.к.

4.-а

Stunda- spēle, kuras mērķis ir palīdzēt skolēniem izvēlēties profesiju.

V.Kuzņecova

 

Meistarklase „Prasmīgās rokas”.

Ostvalda vsk, 211.к.

2.-b , 9.-b.

9.b klases skolēni 2. klases skolēniem iemācīs izgatavot dažādus suvenīrus.

T.Averina, I.Korkonosova

 

Zīmējumu konkurss. Ekskursija uz Ugunsdzēsības muzeju.

Ostvalda vsk, 205.к.

Ugunsdzēsības muzejs.

5.-а

Bērni zīmē savu vecāku profesijas.

O.Juhneviča

 

Ugunsdzēsības muzeja apmeklēšana.

Ugunsdzēsības muzejs.

2.-а

Iepazīties ar ugunsdzēsēja profesiju.

J.Tarabantova

Piektdiena, 11.oktobris

 

Klases stunda ‘Profesiju varavīksne’

Ostvalda vsk, 310.r.

1.-b

Pirmā iepazīšanās ar profesiju.

J.Serova

 

Audzināšanas stunda. ‘Zeltas rokas’, meistarklase

Ostvalda vsk, 210.k.

3.-b

Vecāki mācīs skolēnus, kā pašiem iesaiņot dāvanas un tās izrotāt.

I.Kļaviņa

 

Klases stunda „Manu vecāku profesijas”.

Ostvalda vsk, 308. к.

4.-в

Vecāku stāstījums par savām profesijām.

V.Bogdanova.

 

Ārpusklases pasākums „Jebkura profesija ir laba”.

Ostvalda vsk, 217.k.

5.-b

Par dabaszinātņu profesijām.

O.Nastina

 

Klases stunda ‘Vislabākā profesija ’

Ostvalda vsk, 105.k.

6.-c

Saruna par prestižām un pieprasītām profesijām.

I.Korkonosova

 

Klases stunda „Jauni laiki-jaunas profesijas”

Ostvalda vsk, aktu zālē

6.-d

Saruna par jaunām un aktuālām profesijām.

I.Safronova

 

Klases stunda- trenings ”Par ko es gribu kļūt?”

Ostvalda vsk,107.к.

7.-а

Spēle trenings, kas palīdz noteikt tavu nākamo profesiju.

I.Vahitova

 

Klases stunda „Manu vecāku profesijas”.

Ostvalda vsk, 301.к

7.-в.

Klases vecāku stāstījums par savām profesijām.

N.Likovska

 

Ekskursija uz uzņēmumu „Ādažu čipsi”

 

8.-a

Iepazīties ar čipsu ražošanu.

O.Kolesnilova

 

Interaktīva ekskursija.

Vecrīga

8.-b, 12.-a

12.a klases skolēni vadīs ekskursiju 8.b klases skolēniem un stāstīs par Vecrīgas profesijām..

J.Kumancova,

M.Aleksikova.

 

Lapas

Kalendārs

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31