Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Informācija

"Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē"

 Seminārs

 7. -12.klašu skolēnu vecākiem

„Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēlē”

Programma:

Kā vecāks var palīdzēt savam bērnam izvēlēties tālāko izglītību un profesionālās darbības jomu; kā palīdzēt izpētīt bērna piemērotību noteiktām profesijām; iepazīstinās ar darba tirgus aktualitātēm mūsdienās, kā arī atbildēs uz vecāku uzdotajiem jautājumiem


Semināru vada:
Inta Lemešonoka (Mg. Paed., Centra JV-KIKC valdes locekle, karjeras konsultante)

                                                   Aicinām apmeklēt !

Ieteicams iepriekš pieteikties!

Seminārs notiks

16.oktobrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30  Ziemeļvalstu ģimnāzijā  (P. Lejiņa iela 12).

 

Pasākuma kontaktpersona:

Vera Lapkovska,

e-pasts: [email protected], 26369693

Aicinām pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei!

No 2014. gada 1. jūnija Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei,saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

 

Tiesības saņemt pabalstuir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

 

Pabalstu piešķir:

nvispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;

nsociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

 

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

 

Lai saņemtu pabalstu:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un :

§                      uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

§                      iesniedz rakstisku iesniegumu;

§                      aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

 

Neskaidrību gadījumos zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Profilakses pasākumi saistībā ar 1.-4. klašu skolēnu drošību.

1.Vecākiem vai pilnvarotajam  personām obligāti sagaidīt skolēnus pēc stundām, interešu izglītības nodarbībām, sporta treniņiem.

2. Brīvajā laikā neatstāt bērnus vienus bez uzraudzības pagalmos, uz ielām, rotaļlaukumos, daudzstāvu māju kāpņutelpās, liftos u.c.

3.Vajadzības gadījumā vērsties pie direktores, sociālā pedagoga ,skolas psihologa.

4. Nepieciešamības gadījumā zvanīt:

 Vienotajam glābšanas dienestam pa tālr. 112.

Valsts policijai- 110; 67086546, 67086677

 VP RRP Kurzemes iecirknim (Daugavgrīvas ielā 32)-67303154; 67430405; 67070807; 67070892.

Pašvaldības policijas uzticības tālrunis-67037555;

Diennakts dežūrpostenis-67037811

Rīgas pašvaldības policijas mājas lapa:

http://rpp.riga.lv

Rīgas pašvaldības policija Twitter konts:

http://www.twitter.com/RigasPP

Rīgas Pašvaldības policijas Youtube konts:

http://www.youtube.com/RigasPP.

Akreditācija

Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Izglītības Kvalitātes Valsts Dienesta 2013. gada 28. decembra lēmums: 

1.akreditēt Rīgas Ostvalda vidusskolu uz 6 gadiem;
2. akreditēt visas Rīgas Ostvalda vidusskolas izglītības programmas.
Paldies Skolas padomei, Skolēnu padomei, visiem pedagogiem un personālam par ieguldījumu!
Direktore Jeļena Ivanova.  

Sveicu jauno mācību gadu uzsākot!

Cienījamie skolēni, vecāki, pedagogi, darbinieki!

Sveicu jauno mācību gadu uzsākot!

Lai Jums ir labs noskaņojums un prieks par paveikto!

Jūsu Jeļena Ivanova.

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30