Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Aicina pieteikties Jauno pedagogu un psihologu skolai Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (LU PPMF) aicina vidusskolēnus, kuru aicinājums ir pedagoģija un psiholoģija, pieteikties Jaunajai pedagogu un psihologu skolai.

 

Skolotāja, psihologa, sociālā pedagoga profesiju pamatā ir darbs ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un sabiedrību kopumā. Jauno pedagogu un psihologu skola jauniešiem dod iespēju ne tikai iepazīties ar sev interesējošām jomām, bet arī vairāk iepazīt sevi, savu personību, lai apjaustu savu piemērotību iecerētajai profesijai.

Skola sāks jauno mācību gadu ar pirmo nodarbību "Ievadnodarbība Jauno pedagogu un psihologu skolā. Es un mana profesija”, kura notiks šo sestdien, 3. oktobrī, plkst. 12.00 LU PPMF Jūrmalas gatvē 76. Nodarbību vadīs Dr.sc.admin. Gunta Kraģe, JPPS koordinatore, LU PPMF dekāna palīdze.

 

„Jau vasaras mēnešos saņēmām zvanus no jauniešiem par nākamajā mācību gadā plānotajām nodarbībām un jautājumu, kurā datumā tās sāksies. Esam gandarīti par jauniešu interesi, jo iepriekšējā mācību gadā JPPS piedalījās 26 jaunieši no dažādām Latvijas skolām, Olaines, Jelgavas, Dundagas, Cēsu, Smiltenes, Saulkrastu, Kuldīgas, Tukuma un Rīgas. Trīs jaunieši no Smiltenes Centra vidusskolas, Dundagas vidusskolas unJelgavas Spīdolas ģimnāzijas ieguva budžeta vietas psiholoģijas un skolotāju izglītības programmās.”, stāsta Gunta Kraģe. Nodarbības jaunajiem JPPS vadīja daudzi Latvijā starptautiskā vidē atzīti profesionāļi, starp viņiem Ivars Austers, Iveta Ķestere, Andrejs Mūrnieks, Anda Upmane, Aīda Krūze un citi.

 

Žaklīna Amoliņa (Dundagas vidusskolas absolvente) stāsta, ka par JPPS uzzinājusi no skolotājas Ingas Leistmanes, kura vidusskolā pasniegusi psiholoģiju. Tā kā vidusskolā bijusi iespēja mācīties psiholoģiju, tad guvusi nelielu ieskatu tajā, ko šobrīd arī mācās, un tas ļoti paticis. Tāpēc izlēmusi ar to saistīt savu turpmāko nākotni un uzsākt studijas. Augstskolā jūtas ļoti labi, visi apkārt ir draudzīgi un izpalīdzīgi.

 

Reinis Krists Vergins (Smiltenes Centra vidusskolas absolvents) stāsta, ka klases audzinātāja Gundega Upeniece, kura pasniedza angļu valodu, vienmēr informējusi par lietām, nodarbībām, kas skolēniem varētu palīdzēt izvēlēties sev īsto studiju novirzienu. Reinim Kristam vēlme studēt psiholoģiju radusies, tieši pateicoties JPPS. Pirmo studiju mēnesi augstskolā vērtē pozitīvi.

 

Laura Vitālija Zinkeviča (Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente) jau skolas laikā bija plānojusi kļūt par skolotāju un vēlējās nākotnē strādāt savās mājās Tērvetes vai Dobeles novadā. Radošums noder arī augstskolā, ir daudz ideju un iespēju tās arī realizēt. Absolvējot Jauno pedagogu un psihologu skolu, ieguva budžeta vietu  profesionālajā bakalaura studiju programmā Skolotājs, Sākumizglītības skolotāja apakšprogrammā.

 

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek vienu sestdienu mēnesī līdz pat mācību gada beigām. Tiem JPPS dalībniekiem, kas mācās 12. klasē, mācību gada laikā būs iespēja izstrādāt pētījumu pedagoģijā vai psiholoģijā un mācību gada nobeigumā to prezentēt. Augstāk novērtēto darbu autoriem būs iespēja iegūt budžeta vietu LU PPMF. Lai pieteiktu dalību Jauno pedagogu un psihologu skolā, jāaizpilda pieteikuma anketa LU mājas lapā. 

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte dibināta 1919.gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas 134 LU īstenotās  studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 19 institūtos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

 

Papildu informācija:

Gunta Kraģe
JPPS koordinatore
Tālr. 67034004
E-pasts: Gunta.Krage@lu.lv