Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Speciālais skolotājs

Speciālais skolotājs: Svetlana Vasiļjeva
Speciāla skolotāja kabinets atrodas skolas 2.stāvā, 215. kabinetā.

  

St 

Laiks 

Pirmdiena 

Otrdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

1. 

8.30- 9.10 

1.a 

3.a 

2.c kr.v. 

1.a 

 

9.10-9.20 

Starpbrīdis 

Starpbrīdis 

Starpbrīdis 

Starpbrīdis 

2. 

9.20-10.00 

1.b 

1.c 

3.a mat 

2.b mat. 

 

10.00-10.10 

Starpbrīdis 

Starpbrīdis  

Starpbrīdis 

Starpbrīdis 

3. 

10.10 – 10.50 

1.c 

2.a mat. 

2.b kriev.v. 

1.b 

 

10.50-11.10 

Konsultācija vecākiem, skolotājiem 

Metodiskais darbs 

Metodiskais darbs 

Konsultācija vecākiem, skolotājiem 

4. 

11.10 – 11.50 

2.a kr.v. 

1.b 

3.c mat. 

 

 

11.55-12.15 

Starpbrīdis 

Starpbrīdis 

Starpbrīdis 

 

5. 

12.20 -13.00 

Metodiskais darbs 

 

2.c mat. 

3.c kriev.v. 

 

 

13.00-13.20 

4.c 

4.c 

4.c 

 

6 

13.20 – 14.00 

4.a 

 

4.a  

 

 

14.00-14.10 

 

 

 

 

7. 

14.10 -14.50 

 

 

 

 

8. 

14.55-15.35