Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Izraksts no Skolas padomes 24.11.2015. sēdes protokola.

 

Nolēma:

1. Atbalstīt skolas darbības mērķus un pamatvirzienus 2015./2016. mācību gadā.

2. Turpināt sadarbību ar ēdināšanas sniedzēju SIA "Žaks -2".

3. Atļaut klašu padomēm pašām lemt par mācību līdzekļu iegādi (tai skaitā, par darba burtnīcām jebkura mācību priekšmetā) un to izmantošanu mājas darbā, bet vecākiem to iegāde nevar tikt izvirzīta no skolotājiem kā obligāta prasība.

4.Pievērst uzmanību skolēnu drošībai-vecākiem drīkst atrasties tikai skolas 1.stāva foajē (Iekšējas kartības noteikumu ievērošana).