Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Karjeras nedēļa - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Karjeras nedēļas tēmas:

iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

 

Pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem:

  • izzināt savas karjeras iespējas un

  • izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās,

  • veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties,

  • popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītība, karjeras konsultēšana)

PROGRAMMA

 

Kad?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 7.oktobris

 

Vecāku meistarklase.

Ostvalda vsk, 112. к

1.-a klase

Friziera darba demonstrējumi – bizīšu pīšana meitenēm.

J.Punga

 

Ekskursija uz skolas bibliotēku.

Bibliotēkā

1.-с

Ko dara bibliotekārs un kā par tādu kļūt?

J.Platonova

 

Multiplikācijas filmas veidošana.

Ostvalda vsk , 311. к. kinomuzejs.

3.-a un 3.-c kl.

Balstoties uz skolēnu zīmējumiem par profesijām , tiks izveidota filma.

N.Klaucāne

 

Klases stunda „Profesiju pasaule”.

Ostvalda vsk 212.к.

4.-с

Saruna par mūsu vecāku profesijām.

R. Vostrjakova

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu „Ādažu čipsi”.

 

7.-a

Iepazīties ar čipsu ražošanu.

I.Vahitova.

Otrdiena, 8.oktobris

 

Klases stunda - prezentācija

Ostvalda vsk, 313.к.

3.-d

Saruna par maiznīcu „Lāči”.

A.Nužņenko.

 

Klases stunda „Kas es būšu?”

Ostvalda vsk , 113.к.

6.-a

Saruna par populārām profesijām.

V. Gepiņa-Steputenkova

 

Klases stunda „Profesijas, kuras mēs izvēlamies”.

Ostvalda vsk, 304.к.

10.-и

Tikšanās ar Latvijas augstskolu absolventiem.

А.Lazarevs

 

Radošās darbnīcas ”Manu vecāku profesijas”.

Ostvalda vsk, 213.к.

2.-а

Vecāki radošajās darbnīcās iepazīstinās ar savām profesijām.

J.Tarabantova

Trešdiena, 9.oktobris

 

Mākslas izstāde „..lai gadījums kļūtu par notikumu”.

Rīgas mākslas telpā

10.-a.

Apmeklēt izstādi un izspēlēt izglītojošu spēli.

L. Kohane.

 

Izveidot sienas avīzi- kolāžu ”Interesantu profesiju pasaulē”.

Ostvalda vsk, 212.к.

4.-с

Radošā darbnīca par nākotnes profesijām.

R. Vostrjakova

 

Interaktīva spēle.

ABLV Banka Rīgas mākslas telpā.

11.-a

Spēle demonstrēt kā mākslas darbus pētīt un izprast izmantot matemātiku.

I.Fomina

 

Prezentācija ”Profesiju kaleidoskops”.

Ostvalda vsk, 214.к.

1.-с

Saruna par to, kādas var būt profesijas.

J.Platonova

Ceturtdiena, 10.oktobris

 

Viktorīna ”Ekskursija profesiju pasaulē”.

Ostvalda vsk, 312.к.

4.-а

Stunda- spēle, kuras mērķis ir palīdzēt skolēniem izvēlēties profesiju.

V.Kuzņecova

 

Meistarklase „Prasmīgās rokas”.

Ostvalda vsk, 211.к.

2.-b , 9.-b.

9.b klases skolēni 2. klases skolēniem iemācīs izgatavot dažādus suvenīrus.

T.Averina, I.Korkonosova

 

Zīmējumu konkurss. Ekskursija uz Ugunsdzēsības muzeju.

Ostvalda vsk, 205.к.

Ugunsdzēsības muzejs.

5.-а

Bērni zīmē savu vecāku profesijas.

O.Juhneviča

 

Ugunsdzēsības muzeja apmeklēšana.

Ugunsdzēsības muzejs.

2.-а

Iepazīties ar ugunsdzēsēja profesiju.

J.Tarabantova

Piektdiena, 11.oktobris

 

Klases stunda ‘Profesiju varavīksne’

Ostvalda vsk, 310.r.

1.-b

Pirmā iepazīšanās ar profesiju.

J.Serova

 

Audzināšanas stunda. ‘Zeltas rokas’, meistarklase

Ostvalda vsk, 210.k.

3.-b

Vecāki mācīs skolēnus, kā pašiem iesaiņot dāvanas un tās izrotāt.

I.Kļaviņa

 

Klases stunda „Manu vecāku profesijas”.

Ostvalda vsk, 308. к.

4.-в

Vecāku stāstījums par savām profesijām.

V.Bogdanova.

 

Ārpusklases pasākums „Jebkura profesija ir laba”.

Ostvalda vsk, 217.k.

5.-b

Par dabaszinātņu profesijām.

O.Nastina

 

Klases stunda ‘Vislabākā profesija ’

Ostvalda vsk, 105.k.

6.-c

Saruna par prestižām un pieprasītām profesijām.

I.Korkonosova

 

Klases stunda „Jauni laiki-jaunas profesijas”

Ostvalda vsk, aktu zālē

6.-d

Saruna par jaunām un aktuālām profesijām.

I.Safronova

 

Klases stunda- trenings ”Par ko es gribu kļūt?”

Ostvalda vsk,107.к.

7.-а

Spēle trenings, kas palīdz noteikt tavu nākamo profesiju.

I.Vahitova

 

Klases stunda „Manu vecāku profesijas”.

Ostvalda vsk, 301.к

7.-в.

Klases vecāku stāstījums par savām profesijām.

N.Likovska

 

Ekskursija uz uzņēmumu „Ādažu čipsi”

 

8.-a

Iepazīties ar čipsu ražošanu.

O.Kolesnilova

 

Interaktīva ekskursija.

Vecrīga

8.-b, 12.-a

12.a klases skolēni vadīs ekskursiju 8.b klases skolēniem un stāstīs par Vecrīgas profesijām..

J.Kumancova,

M.Aleksikova.