Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Первое место на международном турнире по дебатам.

9 января в Санкт-Петербурге завершился международный турнир по дебатам Всемирного Школьного формата. Латвию от школы имени Оствальда представляли 2 команды и обе заняли призовые места.
Так команда "Рижский бальзам", в составе Владислава Чернова, Кирилла Бойко и Вероники Шушпановой (ученицы Рижской 22- й средней школы), заняла первое место, а команда "Криптон", в составе Михаила Цвечковского, Дарьи Лукиной и Софии Николаевской-Бардиной, расположилась на почетном третьем месте. В дебатах приняли участие 24 команды, в составе которых были учащиеся из Якутских и Петербургских школ, а также школьники из Латвии и Эстонии.
Как отмечают сами ребята, игры были очень интересными и по-настоящему захватывающими."Дебаты - это великолепная площадка для саморазвития. Это не только тренировка риторики и развитие креативного мышления, но и глубокое изучение различных тем, расширение кругозора", - говорит Владислав Чернов.
Так, например, темами этого турнира были - необходимость введения закона, предписывающего детям заботиться о своих родителях и эффективность авторитаризма.
"Играя в дебаты, мы отбрасываем свое личное мнение. Важно рассмотреть проблему со всех сторон и найти аргументы как ЗА, так и ПРОТИВ. По всей видимости, у нас это получилось" - смеется Кирилл Бойко.
 

Рижане с делегацией из Якутии.
Команды благодарят за помощь в подготовке к дебатам Наталью Лыковскую, Алексея Лазарева, Ольгу Портнову, Дануту Дембовскую, Станислава Кокшарова и Алекса Алехина. Отдельная благодарность Анастии Лопанской за активную игру и помощь в экстренной ситуации.
 

PATEICĪBA

Mežavairogi

   Izsakām jums vissiltāko pateicību par jūsu ziedojumiem un palīdzību patversmei.     Augsti vērtējam to, ka izglītības iestāde ir orientēta uz labdarību un nesavtības ieaudzināšanu skolēnos.

   Mežavairogiem ir ļoti noderīga jūsu palīdzība, un ceram, ka mūsu sadarbība turpināsies.

   Paldies!

DzP Mežavairogi komanda

Izvirzām progresīvus bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus „Ekselences balvai”

Uzsaukums ekselences balvai
Skolēni, vecāki, skolu vadība un ikviens cits, kurš lepojas ar saviem skolotājiem, aicināts „Ekselences balvai” izvirzīt progresīvus bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus. Skolotājus balvai var pieteikt līdz 18. janvārim, aizpildot īsu elektronisko pieteikumuej.uz/EkselencesBalva2015. Labākie balvas pretendenti saņems uzņēmēju sarūpētu naudas balvu 1400 eiro apmērā.
 
„Ekselences balva” jau piekto gadu ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū ļauj atklāt to, cik daudz dabaszinātnēs un matemātikā ir patiesi izcilu skolotāju, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas, spēj ieinteresēt skolēnus mācīties eksaktos mācību priekšmetus un palīdz katram skolēnam sasniegt savus labākos rezultātus.
 
Lai izvirzītu skolotāju „Ekselences balvai”, līdz 18. janvārim jāaizpilda e-pieteikums, norādot skolotāja vārdu un īsi aprakstot, kāpēc tieši šis skolotājs tiek izvirzīts. Pēc e-pieteikuma iesniegšanas organizatori skolu vadību aicinās sniegt rekomendāciju izvirzītajam skolotājam, bet skolotāju pašu – iesniegt savu CV. Labākie no pretendentiem tiksies balvas finālā, lai  parādītu savu pieeju mācību darbam klātienē un savstarpēji apmainītos ar inovatīvām idejām. Dienas noslēgumā notiks svinīga apbalvošanas ceremonija. 
 
Tūkstoš četrsimt eiro lielu balvu katra mācību priekšmeta skolotājam – balvas ieguvējam – nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sadarbībā ar sterilo zāļu formu ražotni SIA „PharmIdea”, mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums SIA "Metrum" un AS „Latvijas valsts meži”. Visus finālistus sveiks izglītības uzņēmums „Lielvārds". „Ekselences balvu” organizē Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Universitātes Fondu. 
 

Informācija par skolas kafejnīcas iznomāšanu

RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA

Dammes ielā  20, Rīgā, LV-1067, tālruņi: 67423748, 67422819, fakss 67427107, e-pasts rovs@riga.lv

 

Informācija par skolas kafejnīcas iznomāšanu

 

Nomas objekta adrese

Dammes iela 20, Rīga (kadastra numurs 0100 080 0897 001)

Iznomājamās telpas

Nedzīvojamā telpa ar kopējo platību 48 kv.m

Izmantošanas veids

Kafejnīcas ierīkošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar ierobežotu publisku pieejamību

Nosacītā nomas maksa (EUR/kv.m mēnesī)

EUR 4,95 (bez PVN) par 1 kv.m mēnesī+ komunālie pakalpojumi+ apsaimniekošanas izdevumi

Iznomāšanas termiņš

3 gadi

Iznomāšanas nosacījumi

Kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.

Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrācijas kārtība

Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē līdz 2016.gada 12.janvārim, plkst.16.00, Rīgā, Dammes ielā 20, 1.stāvā, 103.kabinetā.

Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, nomas objekts, nekustamais īpašums, nomas tiesību pretendents.

Pieteikumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darbā dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties ar direktores vietnieci administratīvi saimnieciskajā darbā J.Voļskaju, tālr. 67422505

 

Lapas