Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies. Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies

Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”. Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

Vairāk par konkursu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā

Rīgas Ostvalda vidusskolas „Projektu nedēļa”


2015./2016.mācību gada 8. – 12.februārī

Projektu izstrādes virzieni saistīti ar Ekoskolas tēmu „Veselīgs dzīves veids” (arī praktiski pētnieciskiem pētījumiem, darbam projektos „Veselīgs rīdzinieks” un „Draudzīgā skola” jābūt saistītiem ar tēmu „Veselīgs dzīves veids” )!

Nr

Uzvārds, vārds

Projekta nosaukums

Klases

Darbu prezentācija

 

11.02.2015.

12.02.2015.

 

10.00.- 11.00

11.00 – 12.00

12.00-13.00

10.00.- 11.00

11.00 – 12.00

12.00-13.00

 

1.      

ALEKSEJEVS ANDREJS

Handbols – skolēnu aktīvās un veselīgās dzīves veida veicināšanai (noteikumu apgūšana, spēles un sacensības).08.02.16.g.

3kl.,4kl. –

 

 

 

 

 

 

 

2.      

ALEKSIKOVA MARINA

Veselīgs dzīves veids: „ Vārdi par sportu” („Words about sports”) Attēlu un vārdu  vārdnīcas izveidošana par sportu kā iespēju pievērt skolēnu uzmanību veselīgam dzīves veidam. 

6c

 

 

X

 

 

 

 

3.      

ALEHNO SANDRA

„Darba vērtība kā veselīga dzīves veida salīdzinājums latviešu tautas folklorā”. (Skolēni pētīs darba vērtību veselīga dzīvesveida stiprināšanā, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, noformēs iegūto materiālu,  sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu.)

5.a, 7.a, 8.b, 10.a, 10.b

 

 

 

 

X

 

 

4.      

AVERINA TATJANA

"Atkritumu pārstrāde"

Plakātu izstrāde un prezentācija grupās.

Radoša darbnīca "Pārstrādātā materiāla pārvērtības".

4.b

211.kab

 

 

 

 

 

 

5.      

BĀRENE JEĻENA

Veselīgs dzīves veids”   "Skolēnu optimālie darba apstākļi, strādājot pie datora”.

6.b un 7.a

 

 

 

 

X

 

 

6.      

BOGDANOVA VALENTĪNA

Ceļojums uz Veselības valsti: pasaku izveide, stāsti un zīmējumi par veselīgiem ēdieniem, rūdīšanu .

Projekts „Skolas portfelis”

2.a

 

 

 

X

 

 

 

7.      

BRUSJAŅINA

JEĻENA

 ” I’m Eco!”

5. un 10.

 

 

 

 

 

 

 

8.      

DAŠKOVA JEĻENA

Atkritumu izmantošana dekoratīvajos darbos

Projekts „Skolas portfelis”

5a un 6b

 

 

 

 

 

X

 

9.      

DAKTERE TATJANA

“Veselīgs dzīves veids” - "Kā kļūt par miljonāri!" elektroniskā spēle ar ekoloģijas saturu. (Spēles izstrāde audzināšanās stundām.)

 

5,b, 9.a, 10.b

 

X

 

 

 

 

 

10.   

FOMINA IRINA

5.d. "Veselīgs rīdzinieks" – interaktīva spēle "Rīgas vēsture ielu nosaukumos" pēc tam katrs izvēlās savu ielu un pēta to nosaukuma vēsturi (pievērš uzmanību tiem nosaukumiem, kuri saistīti ar „Veselīgs rīdzinieks”. Prezentācija notiks latviešu valoda stundas laikā. 8.a "Draudzīga  skola" - " Origami" – skolēniem draudzīgas vides veidošana, noformējot skolas telpas.

5d, 8a

 

 

 

X

 

 

 

11.   

GAKUTE MARINA

"Ergonomiskā darba vide, strādājot ar datoru" prezentāciju un fotokolāžu izveide.

           

5.a

 

 

 

X

 

 

 

12.   

GEPIŅA-STEPUTENKOVA VIKTORIJA

”Veselīga uztura loma cilvēka mūža gājumā”. (Skolēni pētīs latviešu nacionālos ēdienus, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

2.c, 3.c, 4.c

 

X

 

 

 

 

 

13.   

JUHŅEVIČA OLGA

Latvijas iecienītākie garšaugi un ārstniecības augi.( 1.Apmeklēt Dabas muzejā nodarbības par tēmu „”Ārstniecības augi Latvijā.”2.Atrast informāciju un receptes ar šiem augiem.3.Prezentēt darbu grupai (Plakāti vai PPT prezentācija.)

Projekts „Skolas portfelis”

7.a

 

 

 

X

 

 

 

14.   

KARAŠOVA INGRĪDA

„Veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību noslēpumi latviešu tautasdziesmās”. (Skolēni pētīs veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanu latvju tautasdziesmās , strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, noformēs iegūto informāciju, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

5.c, 6.a, 6.c, 8.a,

 

 

X

 

 

 

 

15.   

KOHANE ĻUBOVA

1. „Draudzīga skola”: projekts „Vecrīgas  ielu nosaukumu noslēpumi” – klasei ekskursija pa Vecrīgu, pēc tam katrs izvēlās savu ielu un pēta to nosaukuma vēsturi (pievērš uzmanību tiem nosaukumiem, kuri saistīti ar „Veselīgu dzīves veidu”).  Prezentācija notiks stundas laikā.

2. „Ūdens kā dzīvības avota apdziedāšana latviešu tautasdziesmās”. (Skolēni pētīs ūdens lomu cilvēka dzīvē, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

 

5.D

 

 

5.a, 7.b, 8.a

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

16.   

KOĻESŅIKOVA OLGA

Handbols – skolēnu aktīvās un veselīgās dzīves veida veicināšanai (noteikumu apgūšana, spēles un sacensības).08.02.16.g.

3 kl.,4kl. – 08.02.16.g.

 

 

 

 

 

 

 

17.   

KORKONOSOVA IRĒNA

Interaktīvā attīstošā mācību spēle "Veselīgs dzīves veids: uzturs, sports, režīms, drošība, pirmā palīdzība u.c."

8,c, 11.a

 

 

 

X

 

 

 

18.   

KORNIENKO VLADIMIRS

“Veselīgs dzīves veids” – “Fizika un veselības” Skolēnu pētnieciskais darbs “ Kādas fizikas ierīces ir izmantotas medicīnā”. Prezentācija notiks stundas laikā.

10. un 11.kl

 

 

 

X

 

 

 

19.   

KUMANCOVA JEKATERINA

Draudzīga skola.  Vidusskolas u pamatskolas sadarbība. Pasākums ar spēles elementiem.‘’ Mēs esam veselīgi”’.

10.a

5.d

10.02

10.30-12.00

aktu zāle

 

 

 

 

 

 

20.   

KUZŅECOVA VALENTĪNA

Garšīgiem un veselīgiem ēdieniem – Jā, bet ķīmijai – Nē!

 (Grāmatas, plakātu par veselīgu ēdienkarti izstrāde. Konkurss uz labāko plakātu. Degustācijas organizēšana.)

2-b

 

 

 

X

 

 

 

21.   

LAZAREVS ALEKSEJS

“Veselīga dzīve Rīgas apkārtnē”, “Vēsturiskais apskats”.

5-7 klassi

 

 

 

X

 

 

 

22.   

LIKOVSKA NATALJA

“Veselīga dzīve Rīgas apkārtnē”, “Vēsturiskais apskats”.

5-7 klassi

 

 

 

X

 

 

 

23.   

MASLOVSKAYA YELENA

ZPD “Priekšlikumi Latvijas pensiju sistēmas pilnveidošanai”.

K.Boiko, V.Černovs

12.a

202.

 

 

 

 

 

 

24.   

MIHAILOVA TATJANA

„Pasaules aizsargājamie dabas objekti un to ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību” ( plakātu, referātu un prezentāciju izveide).

7.b, 8.a, 9.-11.kl

 

X

 

 

 

 

 

25.   

NASTINA OLGA

E-vielu detektīvi - 7.kl

2. Cukura detektīvi - 7.kl

3. Augļu un dārzeņu detektīvi - 7.kl

4. Ziemas sporta veidi - 7.-8.kl

5. Sabalansēta uztura pamatprincipi - 8.-11.kl

6. Uztura piramīda 8.-11.

7. Ko mīl tava sirds? 8-11.

8. Ķermeņa masas indekss 8.-11

9. Pasīvas smēķēšanas problēma 8.-11.kl

10.Pirsings un tetovējumi 8.-11.

7.kl- plakāti

8.-11. projektu prezentācijas

 

7.-11. kl

 

 

 

 

X

 

 

26.   

NAZAROVA JEKATERINA

"Par ko var pārvērsties pārstrādāts materiāls"

 

7b,9a

 

 

 

 

 

X

 

27.   

PADAMANE-MEČETINA ALLA

"Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām!"(Avīžu izstrāde).

5а.5b.6b

 

 

 

302.kab.

 

 

 

28.   

PIMAŅONOKA, LUDMILA

„Pasaules aizsargājamie dabas objekti un to ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību” ( plakātu, referātu un prezentāciju izveide).

7.a, 8.b, 8.c

 

X

 

 

 

 

 

29.   

PLADERE TATJANA

“ Video un bilžu stāsts "Dabai draudzīga zinātne".

8.kl

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   

PLATONOVA JEĻENA

“Ekoloģiskā vide 21. gadsimtā” – datorprezentāciju un priekšlikumu  izstrāde par drošu, veselīgu vidi un dzīves veidu.

4.c

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

31.   

POLIKAŠINA OLGA

Veselīgs dzīvesveids: sporta skolas dažādās valstīs. Plakāta veidā (prezentācija).

Projekts „Skolas portfelis”

5-c,6-a,6-b

X

 

 

 

 

 

 

32.   

POTAPOVA ŅINA

„Ekostila interjera dekora veidošana mājturības kabinetā”

6b

9b

 

 

12.00

 

 

 

 

33.   

PURIŠEVA, IRĒNA

„Būt vienmēr veseliem!”– skolēnu anketēšana vācu valodā.

 

11. a

 

 

 

 

218. kab.

 

 

34.   

PUNGA JANA

1. Pazīstamākie ārstniecības augi veselīga skolēna ikdienā – plakātu, vārdnīcu izstrāde.

2. „Sakoptas un skaistas vides attēlojums latviešu tautasdziesmās”. (Skolēni pētīs veselīgas vides saglabāšanas jautājumu, vides attēlošanu latvju folklorā, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

Projekts „Skolas portfelis”

2.a, 2.b, 3.a

 

X

 

 

 

 

 

35.   

SAVINA IRINA

„Traumatisma profilakse un pirmā palīdzība”  - rekomendāciju skolēniem izstrāde. Projekts „Skolas portfelis”

5a, 7a, 8b, 11b

X

 

 

 

 

 

 

36.   

SEROVA JEĻENA

“Tēja manā un tavā krūzītē – veselīgi un garšīgi!” – sarunas pie tējas, informatīvo lapu, materiālu izstrāde.          

Projekts „Skolas portfelis”                                   

3.B

 

 

 

X

 

 

 

37.   

STEPIŅA LAURA

„Dabas nozīme Latvju dainās”. (Skolēni pētīs dabas nozīmi veselīga dzīvesveida popularizēšanā, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, noformēs iegūto informāciju, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

5. b, 6. a, 6.b, 7.a, 8.c

X

 

 

 

 

 

 

38.   

TARABANTOVA JEKATERINA

„Mežs –mūsu draugs”  Datorprezentāciju vai plakātu izstrāde,

diskusija par aktuālas mūsdienas tēmas.

 Projekts „Skolas portfelis”

4.a

 

 

 

213.kab

 

 

 

39.   

TERLECKA NADEŽDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.   

VAHITOVA IRINA

Booktrailer, квест по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», cпектакль по повести В. Пелевина «Затворник и Шестипалый»

 

Projekts „Skolas portfelis”

8-12

Booktrailer– 202-ой каб.

 

квест (начало в 107-м каб. + вся школа)

 

 

спектакль(актовый зал) с 13:00 – 14:00

 

41.   

VOLKINŠTEINE JEĻENA

C vitamīna satura noteikšana dažādos pārtikas produktos – pētnieciskais laboratorijas darbs, plakātu, prezentāciju izstrāde.

Projekts „Skolas portfelis” – 11.a (skolēnu un skolotāju anketēšana, materiālu apkopojums un analīze, priekšlikumu izstrāde).

10., 11.kl

 

 

 

 

 

 

 

42.   

VOSTRJAKOVA RAISA

Vai dators ir draugs vai ienaidnieks? (skolēnu un vecāku anketēšana; slimības, kas saistītas ar darbu pie datora; instrukcijas, kam pievērst uzmanību ilgstoši strādājot pie datorā, izstrāde).

3.c

10-11.30

212.kab.

 

 

 

 

 

 

 

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas Iekšējas kārtības noteikumiem Nr.3

 

XIV.        Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

123. Nepiederoša persona (apmeklētājs) ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav skola.

124. Apmeklētāju pieņemšana notiek direktora apstiprinātos pieņemšanas laikos.

125. Nepiederošu personu ierašanās uz skolaspasākumiem tiek reglamentēta, pamatojoties uz skolasdarba plānu un atsevišķiem direktora rīkojumiem.

126. Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība skolā:

126.1. nepiederošas personas var ielaist skolā no plkst. 8.15. līdz plkst.18.00;

126.2.  nepiederošo personu ierašanos skolā kontrolē ēkas dežurants;

126.3. nepiederošas personas, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.

126.4. atbilstoši skolas darba plānam tiek organizētas vecāku dienas un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu;

126.5. ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās;

126.6. ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, skolas ēkas dežurants var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu.

126.7. 1.-4.klašu vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi, pavada un sagaida izglītojamus skolas 1 stāva, gaitenī.

126.8. Izglītojamie ar nepiederošām personām var tikties skolas 1 stāva, gaitenī.

126.9. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.

126.10. Skolas ārpusklases pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.

 

ASTMA UN ALERĢISKAS IESNAS BĒRNIEM

ASTMA UN ALERĢISKAS IESNAS BĒRNIEM

13. februārī plkst. 10:00-15:00

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Vienības gatvē 45, Rīgā

 

Pieteikšanās - pa tālruni 27597546 vai e-pastā:vinnijapukaskola@gmail.com.

Dalība – bez maksas.

 

Vadīs: BKUS bērnu alergoloģes, pneimonoloģes dr. I.Cīrule, R.Snipe un I.Grantiņa, fizioterapeite A.Ošiņa.

 

ZIEDPUTEKŠŅU ALERĢIJAS UN ALERĢISKAS IESNAS

BRONHIALĀ ASTMA BĒRNIEM. ĀRSTĒŠANA

ASTMA UN SKOLA. MĪTI. KĀ AR TO SADZĪVOT

ELPOŠANAS VINGRINĀJUMI

 

Vecāki semināru aicināti apmeklēt kopā ar bērniem!

 

Seminārā BKUS speciālisti pastāstīs, kā atpazīt astmas pirmās pazīmes un raksturīgākos simptomus, lai laicīgi atpazītu hronisko slimību un maldīgi nejauktu to ar garo klepu; kā atšķiras un kādi ir simptomi alerģiskajai un bronhiālajai astmai; kā savlaicīgi uzsākt nepieciešamo ārstēšanas programmu; kādi ir ieteicamie profilakses pasākumi, un kā iespējams slimību kontrolēt, lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi un vieglāk pārciestu slimības simptomus un slimības saasinājumus.

 

Vecākiem ļoti noderīgi būs arī fizioterapeites padomi un ieteikumi, kā ar vienkāršiem elpošanas vingrinājumiem var atvieglot astmas saasinājumus un tās ārstēšanu. Vingrinājumi palīdz gan atslābināties un sekmēt sekrēta izdalīšanos no bronhiem, gan uzlabo plaušu funkciju un stiprina organismu.

 

www.veseligsridzinieks.lv

Tiesības saņemt brīvpusdienas

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

vairāk lasi - Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Lapas