Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

PATEICĪBA

Mežavairogi

   Izsakām jums vissiltāko pateicību par jūsu ziedojumiem un palīdzību patversmei.     Augsti vērtējam to, ka izglītības iestāde ir orientēta uz labdarību un nesavtības ieaudzināšanu skolēnos.

   Mežavairogiem ir ļoti noderīga jūsu palīdzība, un ceram, ka mūsu sadarbība turpināsies.

   Paldies!

DzP Mežavairogi komanda

Izvirzām progresīvus bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus „Ekselences balvai”

Uzsaukums ekselences balvai
Skolēni, vecāki, skolu vadība un ikviens cits, kurš lepojas ar saviem skolotājiem, aicināts „Ekselences balvai” izvirzīt progresīvus bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus. Skolotājus balvai var pieteikt līdz 18. janvārim, aizpildot īsu elektronisko pieteikumuej.uz/EkselencesBalva2015. Labākie balvas pretendenti saņems uzņēmēju sarūpētu naudas balvu 1400 eiro apmērā.
 
„Ekselences balva” jau piekto gadu ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū ļauj atklāt to, cik daudz dabaszinātnēs un matemātikā ir patiesi izcilu skolotāju, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas, spēj ieinteresēt skolēnus mācīties eksaktos mācību priekšmetus un palīdz katram skolēnam sasniegt savus labākos rezultātus.
 
Lai izvirzītu skolotāju „Ekselences balvai”, līdz 18. janvārim jāaizpilda e-pieteikums, norādot skolotāja vārdu un īsi aprakstot, kāpēc tieši šis skolotājs tiek izvirzīts. Pēc e-pieteikuma iesniegšanas organizatori skolu vadību aicinās sniegt rekomendāciju izvirzītajam skolotājam, bet skolotāju pašu – iesniegt savu CV. Labākie no pretendentiem tiksies balvas finālā, lai  parādītu savu pieeju mācību darbam klātienē un savstarpēji apmainītos ar inovatīvām idejām. Dienas noslēgumā notiks svinīga apbalvošanas ceremonija. 
 
Tūkstoš četrsimt eiro lielu balvu katra mācību priekšmeta skolotājam – balvas ieguvējam – nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sadarbībā ar sterilo zāļu formu ražotni SIA „PharmIdea”, mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums SIA "Metrum" un AS „Latvijas valsts meži”. Visus finālistus sveiks izglītības uzņēmums „Lielvārds". „Ekselences balvu” organizē Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Universitātes Fondu. 
 

Informācija par skolas kafejnīcas iznomāšanu

RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA

Dammes ielā  20, Rīgā, LV-1067, tālruņi: 67423748, 67422819, fakss 67427107, e-pasts rovs@riga.lv

 

Informācija par skolas kafejnīcas iznomāšanu

 

Nomas objekta adrese

Dammes iela 20, Rīga (kadastra numurs 0100 080 0897 001)

Iznomājamās telpas

Nedzīvojamā telpa ar kopējo platību 48 kv.m

Izmantošanas veids

Kafejnīcas ierīkošana ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar ierobežotu publisku pieejamību

Nosacītā nomas maksa (EUR/kv.m mēnesī)

EUR 4,95 (bez PVN) par 1 kv.m mēnesī+ komunālie pakalpojumi+ apsaimniekošanas izdevumi

Iznomāšanas termiņš

3 gadi

Iznomāšanas nosacījumi

Kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.

Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrācijas kārtība

Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē līdz 2016.gada 12.janvārim, plkst.16.00, Rīgā, Dammes ielā 20, 1.stāvā, 103.kabinetā.

Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, nomas objekts, nekustamais īpašums, nomas tiesību pretendents.

Pieteikumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darbā dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties ar direktores vietnieci administratīvi saimnieciskajā darbā J.Voļskaju, tālr. 67422505

 

„VAI MANS BĒRNS IR ORTOPĒDISKI VESELS?”

Vinnija pūka skola

16.janvārī plkst. 10:00-14:00
VSIA
“Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, Vienības gatvē 45

Pieteikšanās - 27597546 vai vinnijapukaskola@gmail.com

Ar Rīgas pašvaldības atbalstu iespēja uzklausīt BKUS ķirurga Jāņa Upenieka stāstījumu – bez maksas!
Vecāki līdzi var ņemt arī bērnus.

Programmā:

AUGOŠA BĒRNA KĀJA
(X un O veida kājiņas; kāju rotācija; sāpes ceļu locītavās; plakanā pēda un bērna apavi; greizā pēda un

citas deformācijas un citas tēmas)

STĀJAS TRAUCĒJUMI UN MUGURAS PROBLĒMAS BĒRNIEM
(stājas traucējumi un vingrojumi pareizai stājai; mīti un patiesība par skoliozi; sāpes mugurā bērniem)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Bērniņam sperot pirmos soļus un sākot staigāt, augšanas procesā veidojas fizioloģiskas izmaiņas. Katram mazulim tās var atšķirties no tādiem faktoriem, kā, piemēram, iedzimtība, pareizs kāju balsts vai pilnvērtīgs uzturs un vitamīni. Katrs pēdas daļas strukturāls vai funkcionāls traucējums var ietekmēt visu ķermeni, īpaši balsta un kustību orgānu sistēmu, un ne velti mugurkaulu var dēvēt par cilvēka balstu visa mūža garumā. Tādēļ zināšanas un savlaicīga ārsta konsultācija var būt noteicošs faktors veselīgam bērna augšanas procesam un visai turpmākajai dzīvei.

Pēc bērniņa dzimšanas dzemdību nodaļā bērna apskati veic neonatalogs, savukārt bērnu ķirurga profilaktiskās apskates veiktas netiek. Konstatēt tādas problēmas, kā iedzimtas greizas pēdiņas, nepareizs kāju izvērsums vai citas ortopēdiskas problēmas, iespējams apskatēs pie ģimenes ārstiem, kuri var izrakstīt nosūtījumu pie speciālista. Liela atbildība gulstas arī tieši uz vecāku pleciem, kuriem jābūt vērīgiem un ikdienā jāpievērš uzmanība, vai ar bērniņu viss ir kārtībā, bet galvenais - nebaidīties uzdot jautājumus ārstam, jo, ja ārstēšana tiks uzsākta laikus, tā var dot labus rezultātus. 

Lapas