Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Rīgas Sociālā dienesta informācija valsts finansētā asistenta pakalpojuma saņēmējiem

Valsts finansētais asistenta pakalpojums NETIKS PAGARINĀTS AUTOMĀTISKIbez klienta vai klienta pilnvarotās personas iesnieguma, jo Rīgas Sociālais dienests ar katru klientu un asistentu noslēdz Uzņēmuma līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu.
 
 Iesniegumusvalsts finansētā asistenta pakalpojuma saņemšanai lūgums sūtīt attālināti:
 •ELEKTRONISKI parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv,vai iesniegumu iesniegt izmantojot Rīgas Sociālā dienesta e-pastu soc@riga.lv;
 • portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
 •ievietojot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros speciāli dokumentu iesniegšanai paredzētās kastēs.
 
Lejupielādēt iesniegumuvai lejupielādēt asistenta personas veidlapuvar RD Labklājības departamenta mājas lapā: http://www.ld.riga.lv/lv/aktualitates/informacija-valsts-finanseta-asist...
 
Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti no 1. - 5. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski UDV sistēmā KĀ LĪDZ ŠIM. Ja vēlaties nosūtīt atskaiti uz Rīgas Sociālā dienesta e-pastu soc@riga.lv, tad varat to darīt no 1. līdz 10. aprīlim. Ja vēlaties iesniegt atskaiti klātienē Rīgas Sociālajā dienestā, tad varat to darīt no 1. līdz 10. aprīlim, ievietojot atskaiti slēgtā aploksnē un nogādājot to sava rajona Asistentu nodaļā un atstājot to speciāli atskaišu iesniegšanai paredzētā kastē.
 
Jautājumus un konsultācijas par valsts finansētā asistentu pakalpojumu var saņemt:
Latgales priekšpilsēta
Par iesniegumiem – 67037968; 67012660
Par līgumu noslēgšanu, atskaišu iesniegšanu – 67105420; 67037033; 67105162
Vidzemes priekšpilsēta
Par iesniegumiem – 67105527; 67181780;
Par līgumu noslēgšanu, atskaišu iesniegšanu – 67105422; 67012441; 67037071
Pārdaugava
Par iesniegumiem – 67012356; 67105258
Par līgumu noslēgšanu, atskaišu iesniegšanu – 67037065; 67105674; 67848087
 
Rīdzinieki sev neskaidro informāciju par sociālo atbalstu galvaspilsētā var uzzināt, zvanot  darba dienās darba laikā pa BEZMAKSASinformatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte. Vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informācija par Rīgas Sociālā dienesta darbu ārkārtējās situācijas laikā

Rīgas Sociālais dienests darbu ar klientiem veiks ATTĀLINĀTI, nodrošinot konsultācijas pa tālruni un informējot ar e-pasta starpniecību, klātienes pakalpojumus sniegs TIKAI neatliekamos gadījumos!
 
Rīdziniekam, kuram NO JAUNAnepieciešams noteikt atbilstību kādam statusiem vai arī tas nonācis krīzes situācijā, jāvēršas attālināti (e-pastā vai ievieto iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē) Rīgas Sociālajā dienestā, un valsts, pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildus dokumentus, un pieņem lēmumu par šī statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai atbalstu krīzes situācijā.
 
Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, TAS TIKS PAGARINĀTS AUTOMĀTISKI. Izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
 
Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g. 29. februārī, tad klientam NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus.
 
Ja ir nepieciešamība automātiski TIKS pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi.
 
Valsts finansētais asistenta pakalpojums NETIKS PAGARINĀTS AUTOMĀTISKIbez klienta vai klienta pilnvarotās personas iesnieguma.Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti no 1. - 5. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski UDV sistēmā KĀ LĪDZ ŠIM. Ja vēlaties nosūtīt atskaiti uz Rīgas Sociālā dienesta e-pastu soc@riga.lv, vai ja vēlaties iesniegt atskaiti klātienē Rīgas Sociālajā dienestā, tad varat to darīt no 1. līdz 10. aprīlim, ievietojot atskaiti slēgtā aploksnē un nogādājot to sava rajona Asistentu nodaļā un atstājot to speciāli atskaišu iesniegšanai paredzētā kastē.
 
Kā var iesniegt iesniegumus un dokumentus attālināti?
Iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot īpaši norādītā dokumentu kastē savā teritoriālajā centrā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, bankas konts, kur pārskaitīt pabalstu un jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt.
Iesniegumus Rīgas domes Labklājības departamentam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu dl@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot pasta kastē Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā.
 
Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Aktuālā informācija mājas lapā:www.ld.riga.lv
 
Būsim savstarpēji iecietīgi un pacietīgi, jau iepriekš paldies par sapratni!

Lapas