Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Svinīgais pasākums 1.septembrī

SVINĪGĀ LĪNIJA

notiks 2016.gada 1. septembrĪ

skolēniem:

1-а,1-b,1-с,1-d,2-a, 2-b, 2-c, 2-d, 5-a, 5-b, 5-c, 6-d, 10-a,10-b, 12-a,12-b 

klases10:00.

* * * * * *  * * * * * *

skolēniem:

3-а, 3-b, 3-c, 3-d,4-a, 4-b, 4-c, 6-a, 6-b, 6-c,7-a,7-b,7-c,8-a,8-b,9-a,9-b,9-c, 11-a, 11-b

 klases  12:00.

Lietus gadījumā līnija notiks tikai 1. un 12. klasēm aktu zālē.

Pārējās klases ierodas savos kabinetos uz klases stundu pēc saraksta.

Aicināti  visu klašu skolēnu vecāki!

                                                     Skolas administrācija.

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas 21.04.2016. Skolas padomes sēdes protokola Nr.3 .

Nolēma:
1.Atbalstīt lietderīgu pamatlīdzekļu izmantošanu un ziedojumu (no vecāku biedrības) pēc skolas vadības pieteikuma.
2.Atbalstīt skolas vadības darbu ar 2016.g. budžeta sadali un tā mērķtiecīgu izmantošanu.
3.Lai atvieglot skolēnu somas svaru (projekta "Skolēna soma" ietvaros)
izmantot mācību grāmatas dubulteksemplārus (pēc bibliotēkas iespējas).
4.2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g. ieplānot mācību literatūru un mācību grāmatu iegādi budžeta ietvaros un apstiprināt mācību grāmatu un literatūras sarakstu. Atļaut klases padomēm pašam lemt par mācību līdzekļu iegādi (tai skaitā, par darba burtnīcas jebkurā mācību priekšmetā) un to izmantošanu mājas darbā, bet vecākiem to iegāde nevar tikt izvirzīta kā obligāta prasība.
5.Atbalstīt skolas attīstības prioritātes 2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.
6.Turpināt ēdināšanas organizēšanu skolas kontroli (vecāku un medmāsas sadarbībā).
7.Balsošanas rezultāti par skolēnu sākotnēju individuālo medicīnisko apskati pēc skolas med. darbinieka uzskaites (ārkārtīgas gadījumos).
Pār-22
Pret-0
Atturējās-2.

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Ostvalda vidusskolai

Paziņojums par lēmumu

Rīgas Ostvalda vidusskolas rīkotais publiskais iepirkums"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Ostvalda vidusskolai", identifikācijas Nr. ROV2016/1, ir noslēdzies.

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Rīgas Ostvalda vidusskolā piešķirt SIA "NV STILS" par kopējo līgumcenu EUR 4769,80.


Uzvarējušā pretendenta nosaukums
SIA "NV STILS"
Līgumcena EUR (bez PVN)
EUR 4769,80

Lēmuma pieņemšanas datums
19.05.2016.

Award nacionālā koordinatore viesojās Rīgas Ostvalda vidusskolā

05.maijā 2016.gadā programmas Award nacionālā koordinatore viesojās Rīgas Ostvalda vidusskolā, kur tikās ar programmas Award dalībniecēm Anastasiju un Viktoriju Balašoviem, Award vadītāju Dainu Jakobsoni un skolas direktori Jeļenu Ivanovu.

Paldies dalībniecēm par iedvesmojošiem stāstiem un Award vienībai par darbu, kas sekmē jauniešu virzīšanos uz individuāliem sasniegumiem!

Lapas