Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Lai mums visiem izdodas Jaunajā mācību gadā!

Vecos traukos nevar jaunu vīnu liet.

Vecos taukos nevar jaunā dzīvē iet.

   Jauniem pulkiem jaunas dziesmas iet.

Jauniem Vējiem jaunas buras plest.

Nāc no pūļa laukā,

Saucies Savā Vārdā.

Uzvelc baltas drānas,

Brīvi ielpo,

Antiņš savā kalnā Saulcerīti modina,

Nevar vecā pilī Saules meitu vest. /Pauls Stelps/

      Izglītībai jābūt vērstai uz to, ka Bērniem tā iemāca vienotas pasaules Dzīvības ainu un tās vēsturi, kurā Sirdsapziņa, Gribasspēks, dvēseles Tīrība, Cieņa, Brālība,Vienlīdzība, Taisnīgums, kuri caur Pienākumu vēršas pie sākotnējās  triādes – Ticība, Cerība,Mīlestība un kopā ar to veido Cilvēka pilnību,Gudrību,Maigumu un Augstsirdību.Tas ir virziens, kurā Homo Sapiens pāraug par Tikumīgo un Radošo Cilvēku.Tas ir Cilvēks, kurš savā dzīvē īsteno Lielāka labuma principu.Tāda Izglītība ir tiesīga saukties par Humānu un Nākotni nesošu.

Lai mums visiem izdodas Jaunajā mācību gadā!  LHPA valdes  vārdā   I.Pogrebņaka

Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska apsveikums jaunajā mācību gadā

Mums ir dotas vienas no lielākajām vērtībām - brīvība un drošība. Vērtības, kas sniedz mums iespējas veidot savu valsti un darīt to labāku mūsu bērniem. 1.septembra svētku sajūtās daudzu prātos ir jaunas apņemšanās. Tas ir mirklis apzināties, kas mums jau ir. Labo apņemšanos mērķtiecīga piepildīšana ir tikai pašu rokās. Lai sasniegtu nospraustos mērķus, ir jābūt gataviem pārmaiņām, darbam un rīcībai.

 

Skolēniem novēlu gūt izziņas prieku, ko sniedz jaunas zināšanas, iespējams, atklāt jauna pētnieka garu, būt radošiem, ļaut vaļu fantāzijai un brīvam domas lidojumam. Apjaust, ka šķietami neiespējamais ir iespējams. Neapstāties, ja pie pirmā mēģinājuma eksperiments neizdodas. Neklausīties skeptiķos un noliedzējos, bet rīkoties apņēmīgi, ar pārliecību. Un ticiet - būs, kas seko. Mācīties no gudrajiem, sniegt padomu, ja to prasa. Izzināt jauno, vērt vaļā jaunus apvāršņus, ko sniegs skola, skolotājs un zināšanas. Apzināties, ka viss, ko dari, ir paša labā un ka ieguldītais darbs nesīs augļus.

 

Vecākiem novēlu būt atbalstam jūsu bērna īstā “Es” meklējumos. Esiet labākais draugs un padomdevējs. Ļaujiet eksperimentēt, izzināt jauno ar apdomu. Māciet visgrūtāko dzīvē - atbildību. Pret jauno personību izturieties ar cieņu un atbalstu. Lai mīlestība un rūpes ir skolēna drošās mājas un patvērums grūtajos brīžos.

 

Skolotājiem novēlu labu pārmaiņu gadu. Lai izdodas gūt gandarījumu par katru panākumu, ko esat spējis sasniegt un ļaut uzplaukt jaunās personības dzīves meklējumu ceļā. Spējiet iedvesmot un aizraut līdz šim nezināmajā! Atklāt, ka šķietami sarežģītais ir vienkāršs. Radiet vēlmi domāt, meklēt kopsakarības, vērtēt, kas ir patiess, kas viltus. Ticu, ka izdosies atklāt jaunus talantus un izcilības, zelta rokas un nākamos amata meistarus! To apliecina mūsu spožie talanti un izcilības, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un kuru personības panākumu pamatā ir bijis nenovērtējams skolotāja darbs.

 

Sirsnīgi sveicu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus 1.septembrī – jaunā mācību gada sākumā. Lai veiksmīgs, zināšanām un labām pārmaiņām bagāts jaunais mācību gads!

 

 

      Izglītības un zinātnes ministrs                                               Kārlis Šadurskis

Svinīgais pasākums 1.septembrī

SVINĪGĀ LĪNIJA

notiks 2016.gada 1. septembrĪ

skolēniem:

1-а,1-b,1-с,1-d,2-a, 2-b, 2-c, 2-d, 5-a, 5-b, 5-c, 6-d, 10-a,10-b, 12-a,12-b 

klases10:00.

* * * * * *  * * * * * *

skolēniem:

3-а, 3-b, 3-c, 3-d,4-a, 4-b, 4-c, 6-a, 6-b, 6-c,7-a,7-b,7-c,8-a,8-b,9-a,9-b,9-c, 11-a, 11-b

 klases  12:00.

Lietus gadījumā līnija notiks tikai 1. un 12. klasēm aktu zālē.

Pārējās klases ierodas savos kabinetos uz klases stundu pēc saraksta.

Aicināti  visu klašu skolēnu vecāki!

                                                     Skolas administrācija.

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas 21.04.2016. Skolas padomes sēdes protokola Nr.3 .

Nolēma:
1.Atbalstīt lietderīgu pamatlīdzekļu izmantošanu un ziedojumu (no vecāku biedrības) pēc skolas vadības pieteikuma.
2.Atbalstīt skolas vadības darbu ar 2016.g. budžeta sadali un tā mērķtiecīgu izmantošanu.
3.Lai atvieglot skolēnu somas svaru (projekta "Skolēna soma" ietvaros)
izmantot mācību grāmatas dubulteksemplārus (pēc bibliotēkas iespējas).
4.2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g. ieplānot mācību literatūru un mācību grāmatu iegādi budžeta ietvaros un apstiprināt mācību grāmatu un literatūras sarakstu. Atļaut klases padomēm pašam lemt par mācību līdzekļu iegādi (tai skaitā, par darba burtnīcas jebkurā mācību priekšmetā) un to izmantošanu mājas darbā, bet vecākiem to iegāde nevar tikt izvirzīta kā obligāta prasība.
5.Atbalstīt skolas attīstības prioritātes 2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.
6.Turpināt ēdināšanas organizēšanu skolas kontroli (vecāku un medmāsas sadarbībā).
7.Balsošanas rezultāti par skolēnu sākotnēju individuālo medicīnisko apskati pēc skolas med. darbinieka uzskaites (ārkārtīgas gadījumos).
Pār-22
Pret-0
Atturējās-2.

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Ostvalda vidusskolai

Paziņojums par lēmumu

Rīgas Ostvalda vidusskolas rīkotais publiskais iepirkums"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Ostvalda vidusskolai", identifikācijas Nr. ROV2016/1, ir noslēdzies.

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Rīgas Ostvalda vidusskolā piešķirt SIA "NV STILS" par kopējo līgumcenu EUR 4769,80.


Uzvarējušā pretendenta nosaukums
SIA "NV STILS"
Līgumcena EUR (bez PVN)
EUR 4769,80

Lēmuma pieņemšanas datums
19.05.2016.

Lapas