Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Par dokumentu saziņai ar izglītojamo vecākiem

Dokuments

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 58. pantā noteiktajiem bērnu un vecāku pienākumiem, 2005. gada 18. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 779 ‘’Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju’’ 3. panta 13. punktu:

1. Rīgas Ostvalda vidusskolas 2015./2016. mācību gada 1.-12. klašu izglītojamiem un viņu vecākiem realizējot sadarbību ar izglītības iestādi, informācijas apmaiņā par sekmēm un mācību procesa norisi, jāizmanto skolvadības sistēmas ‘’e-klase’’ elektroniskā dienasgrāmatā un e-klases pasts, kas atrodama internetā ar adresi www.e-klase.lv.

2. Izglītojamiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve skolvadības sistēmas ‘’e-klase’’ elektroniskajai dienasgrāmatai un iekšējam saziņas pastam. Piekļuves datus nodrošina skola.

3. Par reģistrēšanos un piekļuves kārtību vecākiem atbild direktores vietnieks datortehnikā Genādijs Tolokoncevs un 1.-12.klašu audzinātāji.