Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский
Lai nodrošinātu pareizu mājas lapas darbību un arī turpmāk mēs varētu uzlabot mūsu vietni un sniegt Jums nepieciešamo informāciju, lūdzu apstipriniet sīkfailus

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Jeļena Ivanova – novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja:

    nosaka komisijas sēdes laiku un koordinē jautājumu izskatīšanu komisijas sēdēs;

    apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku;

    pārstāv novērtēšanas komisiju attiecībās ar IZM, izglītības iestādes dibinātāju, pašvaldības izglītības pārvaldi, izglītības iestādēm, izglītības iestādes padomi, kā arī privātpersonām;

    nodrošina komisijas lietvedību.

 

 Kristīne Zilberte – komisijas priekšsēdētāja vietniece:

veic komisijas locekļa pienākumus un komisijas priekšsēdētāja prombūtnē pilda viņa pienākumus, nodrošinot komisijas darbu;

                                           

Jeļena Volkinšteine,  Maija Briede –  novērtēšanas komisijas locekles:

    sadarbojas ar izglītības iestādes administrāciju;

    konsultē pedagogus par kvalitātes pakāpju līmeņu aprakstiem, novērtēšanas kritērijiem un procedūru;

    nodrošina pedagoga portfolio iekļauto materiālu analīzi;

    nodrošina izglītības iestādes administrācijas materiālu (pedagoga darba kvalitātes vērtējuma, informatīvā pārskata, vēroto mācību stundu/ nodarbību vērtējuma) analīzi;

    apkopo iekšējā un ārējā vērtējumā iegūtos punktus;

    izsaka priekšlikumus par profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu

    pedagogam;

    nodrošina informāciju datu bāzei par pedagogiem piešķirtajām kvalitātes pakāpēm.

 

Karina Pesocka  - novērtēšanas komisijas sekretāre:

    protokolē komisijas sēdes;

    pieņem un lietvedībā noteiktajā kārtībā reģistrē pedagogu iesniegumus profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai;

    informē komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, datumu, laiku;

    informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem;

    sagatavo nepieciešamo informāciju pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu (kvalitātes pakāpi) apliecinoša dokumenta saņemšanai;

    nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Lai apskatītu mūsu jaunumus twitter profilā, lūdzu apstipriniet mārketinga sīkfailus

Lai apskatītu mūsu jaunumus facebook profilā, lūdzu apstipriniet mārketinga sīkfailus

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31