Rīgas Ostvalda vidusskola
+37167423748 rovs@riga.lv Dammes iela 20, Rīga

ESF Projekts

ESF Projekts

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana Rīgas Ostvalda vidusskolā

 

Sadarbības partneri: visas pašvaldības, PIKC, VISC

Rezultāts:

328izglītības iestādes - vispārējās (308, t.sk. speciālās izglītības attīstības centri) un profesionālās (20 PIKC) -  saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam un nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem

 

Īstenošanas laiks:

01.2017. – 31.12.2020.

 

MK noteikumi Nr.359: http://likumi.lv/ta/id/283023-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-5-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-pieeju-karjeras-atbalstam-izglitojamajiem

 

Citi normatīvi

MK noteikumi Nr. 662: Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Pedagogs karjeras konsultants: 

 

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija;
  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā.

 

Mērķis – karjeras vadības prasmes

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas

 

 

 

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas

 

  • Pašnovērtējuma veikšana
  •  Darba pasaules iepazīšana
  •  Izglītības iespēju izpēte
  •  Karjeras lēmuma pieņemšana

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas

 

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Par sīkdatnēm
©2020 — Rīgas Ostvalda vidusskola