Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

ROVS Pedagogi - karjeras konsultanti

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA

Pedagogs- karjeras konsultants- Jekaterina Kumancova (305.kab.)

Pedagogs- karjeras konsultants- Madara Kalniete (218./219.kab.)

 

·      Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošana un organizēšana

·      Karjeras attīstības atbalsta informācijas nodošana

·      Sadarbība

·      Grupu konsultācijas skolēniem un vecākiem

·      Metodiskais atbalsts

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”