Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Projektu dienas

Projektu dienas 26.02.2019.-28.02.2019.

·         Projektu galvenā tēma ir  “Redzamā mācīšanās”. Mērķis: attīstīt skolēnu radošas, pašvadītas mācīšanās, sadarbības caurviju prasmes. Tāda projekta praktiskais gala rezultāts -  vizuālie materiāli, kas palīdz skolēniem mācīties, kas palielina mācīšanās motivāciju. 

·         Radoši pētnieciskie darbi

·         Projekti saistībā ar Ekoskolas tēmu “Enerģija”.

 

Nr p.k.

Projekta vadītājs, priekšmets

Projekta nosaukums

Klase/skolēni (skaits)

Skolēnu SR

Projekta praktiskais rezultāts

1.

Ķīmija

Jeļena Volkinšteine

 

C vitamīna saturs pārtikas produktos un faktori, kas ietekmē to koncentrāciju

11.a

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (eksperimentāla darbība, aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Pētnieciskais darbs.

Plakāts.

Ķīmijas zinātnes koks

8.b. (2 sk)

 

Vizualizē ķīmijas zinātnes izcelsmi, apakšnozāres, pētījuma metodes u.c.

Plakāts, kurš būs ievietots koridorā, 3.stāvs

Ko nozīmē pētīt objektu

8.b.

 

Vizualizē ķīmijas pētnieka darbību, ievērojot pētnieciskās darbības soļus

Plakāts, kurš būs ievietots 318.kab.

Ķīmijas mācīšanas siena

9.a.

10.b

 

Vizualizē dažādas mācīšanās stratēģijas, kas izmantojami ķīmijā

316.kabinetā noformētā siena

“Mācīšanas siena”

2.

Bioloģija

Olga Nastina

Ekoskolas vides novērtējums (Enerģija, atkritumi, ūdens)

11.a

 

Prot veikt pētījumu par tēmu, aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Pētnieciskais darbs.

 

Istabas augi

7.-8.kl

 

Vizualizē informāciju par istabas augu nosaukumiem, izcelsmi, kopšanu

Informācija pie istabas augiem (datu plaksnītes)

Darbs ar mikroskopu

9.-10.kl

 

 

 

Vizualizē drošības noteikumus 

Plakāts, kurš būs ievietots 217.kab.

Biodegradējamie materiāli

10.kl.(6 sk.)

 

Prot veikt pētījumu par tēmu, veikt eksperimentu datu apstrāde, analīze, secināšana.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Jauno vides pētnieku forums

3.

Angļu valoda

Marina Aleksikova

Matemātisko sakarību atspoguļojums angļu valodas parunās un sakāmvārdos

11.a

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (datu apstrāde, analīze, secināšana). Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Pētnieciskais darbs.

Prezentācija.

Angļu valodas mācīšanas siena

6.c (29 sk.)

Vizualizē dažādas mācīšanās stratēģijas, kas izmantojami angļu valodā

206.kabinetā noformētā siena

“Mācīšanas siena”

4.

Krievu valoda un literatūra

Irina Vahitova

Mifologēma „mēness” romānā M. Bulgakova „Meistars un Margarita”

11.a

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (eksperimentāla darbība, aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

 

Pētnieciskais darbs.

 

Disgrafija skolniekiem un tās pārvarēšanas veidi

11.b

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (eksperimentāla darbība, aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

 

Pētnieciskais darbs.

 

Darbs teātra studijā

9. – 12. Skol.

 

 

Prot organizēti (pēc plāna) piedalīties radošajā procesā, zina savas lomas saturu, prot izmantot dekorācijas radošajā procesā, prot izdarīt reklāmu izrādei

Skolas izrāde aprīlī

5.

Matemātika

Irina Fomina

Pitagora teorēmas praktiskais pierādījuma veids

 

Pitagora teorēmas pierādījumu dažādība

 

 

 

 

 

 

 

 

11.a

 

 

11.a

 

 

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (eksperimentāla darbība,).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Makеts

 

 

 

Pētnieciskais darbs

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma datu apstrāde, analīze, , izmantojot statistikas iespējas

 

11.a

 

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (eksperimentāla darbība, aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus

 

Pētnieciskais darbs

 

Matemātikas mācīšanas siena

8.b

 

Vizualizē dažādas mācīšanās stratēģijas, kas izmantojami matemātika

 

118.kabinetā noformētā siena

“Mācīšanas siena”

6.

Vizuālā māksla Jeļena Daškova

„Skolas muzejs”:

„Karjeras izglītība”, „Skolas soma”, „Interešu izglītībā”, „Skolas padome”, „Debašu klubs” , „Sporta dzīve”, „Eko Skola”, „Skolas zvaigznītes”, utt.

Projekta darba mērķis – motivēt skolēnus popularizēt skolu, atspoguļojot skolas dzīvi sava projektu darbā.

8A

1.            Avotiņa Varvara

2.            Bajeva Milana

3.            Baženova Anastasija

4.            Beļakova Sofija

5.            Dudaļeva Darīna

6.            Khristyukova Anastasiya

7.            Kristapsons Georgijs

8.            Kuzmins Antons

9.            Lešenkovs Nikita

10.          Papkovska-Jasjukeviča Katrīna

11.          Veselovs Ēriks

12.          Lavriņenoks Aleksandrs

13.          Papkovska-Jasjukeviča Katrīna

14.          Rožkalne Olga

8B

15.          Sidoriks Nikolajs

16.          Sidorova Margarita

17.          Šilins Kirils

18.          Titovs Iļja

Skolēni sagatavo informāciju, papildina ar fotogrāfijam, apraksta notikumus, veido prezentāciju par savu tēmu, kas atspoguļo skolas dzīvi 2018.-2019. gadā. Izveido plakātus kopizstādei.

 

7.

Sports

Diāna Bondareva

 

Ziemas sporta veidi

 5.c kl./ 15 sk.

Prot slēpot un slidot

Skolēni iemācās jaunas iemaņas ziemas sporta veidos

Mācīšanas siena par tēmu motivācija

6.b kl./ 5 sk.

Vizualizē dažādas mācīšanas stratēģijas, kas palielina motivāciju

Sporta zālē noformētā “mācīšanas siena”

8.

Sports

Andrejs Aleksejevs

Ziemas sporta veidi

8.c kl./ 15 sk.

(skolēnu uzvārdi tiks precizēti)

Prot slēpot un slidot

Skolēni iemācās jaunas iemaņas ziemas sporta veidos

9.

Sākumskola

Tatjana

Averina

 

Enerģijas

pārvērtības

3.b

31 sk.

Prot atšķirt atsevišķus enerģijas pārvēršanās procesus:

 

ūdens enerģija- elektriskā enerģija;

 

vēja enerģija- elektriskā enerģija;

 

elektriskā enerģija- skaņas  enerģija;

 

elektriskā enerģija- gaismas  enerģija;

elektriskā enerģija- kustības   enerģija.

 

 

Plakāts, kurš būs ievietots koridorā, 2.stāvs

10.

Krievu valoda

 

Raisa Vostrjakova

“Enerģija”

3.d

28 sk.

Skolēni ir guvuši priekšstatus par enerģiju, enerģijas saistību ar vides problēmām,  zina nosaukt vismaz trīs enerģijas veidus( saule, vējš, ūdens,  bioenerģija, cilvēka darbība).

Skolēni  būs apzinājuši elektroierīču daudzveidību , to nozīmi cilvēka dzīves uzlabošanā un apguvuši vienkāršus soļus enerģijas taupīšanā.

Filmu skatīšanā, stāstu, pasaku par sadzīvi  lasīšana, eksperimenti ,kuros var novērot enerģijas izpausmi, pētījumi.

EKO-pasakas par  enerģijas veidiem.

 

11.

Madara Kalniete

 

Mājturība un tehnoloģijas 1

 

“Mācību materiāls- izšūšana”

5A

5D

7A

7B

7C

 

Izglītojamie izpēta izšūšanas shēmas- etnogrāfiskie izšuvumi- krāsainie dūrieni.

Dalībnieki prot izgatavot metodiskos materiālus (mācību sagataves) un uzrakstīt apgūšanas procesu.

Mācību sagataves etnogrāfiskajai izšūšanai- krāsainajiem dūrieniem.

218. kabinetā

“Tekstiltehniku koks”

9C

 

Izglītojamie izpēta tekstiltehniku virzienus un saistītās profesijas.

Izglītojamie izzina dažādu senlaicīgo un mūsdienu profesijas saistībā ar tekstila tehnikām, prot tās sistematizēt un attēlot “tekstiltehniku kokā”.

Plakāts “Tekstiltehniku koks”

218. kabinetā

12.

Sociālās zinības

Jeļena Platonova

 

Vēja enerģētika. Pagātne, tagadne, nākotne.

Vēja enerģija.

Enerģija cilvēkiem.

Siltuma enerģija.

Cilvēka enerģija.

Ūdens enerģija, ka alternatīvais enerģijas avots.

Saules enerģijas priekšrocības un trūkumi.

Enerģijas taupīšana.

Enerģija. Enerģijas veidi.

Cilvēka enerģija un tās papildināšanas skati. u.c.

Redzamā mācīšanās.

Pieci soļi, kā iegaumēt jebkuru tekstu.

Skaista krievu runa mūsdienu sabiedrībā.

Kā iemācīt spēlēt futbolu.

Noderīgi padomi, kā apgūt krievu valodas pareizrakstību.

1000 un 1 veids kā iemācīties reizrēķina tabulu.

Noderīgi padomi, kā apgūt krievu valodas pareizrakstību.

4.e klase

 

Atrod, novērtē un izmanto sev interesējošo valodas apguvei informāciju virtuālajā vidē.

Atrod konkrētu un nepieciešamo informāciju mutvārdu un rakstiskos tekstos, interpretē, analizē un izmanto to savā runā un darbībā.

Integrē informāciju no dažāda veida avotiem (teksts + attēls), izmantojot atgādnes.

Izmanto apgūtas informācijas demonstrēšanas formas (tabulas, PPT,video).

Izmanto komunikatīvas vides iespējas, lai apmierinātu savas intereses. Apspriešanas laikā ievēro saskarsmes runas etiķeti.

 Prezentē darbu klases biedriem, ievērojot starppersonu saskarsmes pamatnormas.

 

PPT prezentācijas

26.02.2019.

214. kab.

Video prezentācija

26.02.2019.

214. kab.

Plakāts, kurš būs ievietots koridorā, 2.stāvs

13.

Matemātika

Tatiana Daktere

Matemātikas mācīšanas siena (Kombinatorika)

7.b

 

Vizualizē risināšanās stratēģijas, summas un reizināšanas likumus kombinatorikā un varbūtībā.

119.kabinetā noformēta „Runājošā siena”

Rēbusu un matemātisko krustmīklu izveides likumi un kārtība.

7.b

 

Prot īsi un skaidri paskaidrot, kā pareizi sastādīt rēbusu .

Prezentācija un mācību stunda 3. klasē.

 

Trijstūris matemātikā un ne tikai...

7.b

 

Prot vizualizēt liela apjoma tēmu, izmantojot klasteru, grafu vai citus paņēmienus.

119.kabinetā noformēta „Runājošā siena”

 

Matemātikas mācīšanas siena (Nevienādības un pakāpes)

7.b

 

Prot vizualizēt liela apjoma tēmu, izmantojot klasteru, grafu vai citus paņēmienus.

119.kabinetā noformēta „Runājošā siena”

 

Matemātikas mācīšanas siena (Lineāra funkcija)

7.b

 

Prot analizēt informāciju un strādāt ar IT ierīcēm.

Videostunda, izmantojot programmu GRAF vai GEOGEBRA

 

14.

Mazākumtautību valoda, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Jeļena Serova

 

 

”Reiz dzīvoja burti”

2.b. (28 sk.)

Skolēni attīsta  savu valodu, apgūst vārdu krājumu, izrāda interesi par lasīšanu. Prot apgūst mācību vielu: ābc. Izveidojām pašdarinātas krievu valodas ābc. Prot izgatavot burtus un izrotāt tos dažādas tehnikās. Vizualizē apgūstamo materiālu-alfabētu.

 

 

Plakāts, kurš būs ievietots 310.kab., 3.stāvs.

 

15.

 Pedagogi karjeras konsultanti

Jekaterina Kumancova

Madara Kalniete

Karjeras izglītība

 Karjeras attīstības atbalsta pasākums

“Profesiju pasaules iepazīšana- pavārs, konditors, bārmenis.”

 

8.-b klases skolēni

 

Izglītojamie iepazīst darba vidi sabiedriskās ēdināšanas sfērā, izzinoši praktiskā ceļā uzzinot par pavāra, bārmeņa un konditora profesijām

2019. gada 27. februārī

Restorānu servisa skola, Valkas iela 1A, Rīga mācību ekskursijā

 

16.

Krievu valoda un literatūra

Jekaterina Kumancova

 “Enerģija”.

 Vārda pētīšana, (nozīmes, sastāvs, etimoloģija)  un izmantošana krievu valodā

5.-b klases skolēni

 

Prot atrast un veikt pētījumu par vārdu ‘’ enerģija’’

Prot noformēt un prezentēt darbu

305. kab.

Plakāts 

 

“Redzamā mācīšanās”.

8.-b klases skolēns

 

Vizualizē dažādas interpunkcijas un pareizrakstības  likumus

305. kab.

Plakāts 

 

“Redzamā mācīšanās”.

5.-b klases skolēni

 

 

Vizualizē krievu valodas un literatūras mācību tēmas, apkopojot informāciju par tekstu kompozīciju, saturu  un veidošanas nosacījumiem

305. kab.

Plakāti

 

17.

Angļu valoda

Olga Polikašina

Rakstīšanas struktūra

(Writing bank)

10 skol.

7.c kl

8.b kl.

9.b kl.

 

 

Vizualizē dažādas rakstīšanas stratēģijas, kas izmantojamas angļu valodā.

k.203 plakāti,

noformētā siena

“Mācīšanas siena”

 

18.

Angļu valoda

Jeļena Bavrina

Enerģija

4.d (18)

 

 

Prot iegūt informāciju un izpratni par enerģiju no dažādiem informācijas avotiem

Plakāti

 

19.

Mūzika

Ilona Safronova

Slaveno latviešu komponistu karjeras ceļš

5b

7c

8c

 

Padziļināti izpēta latviešu komponistus karjera ceļu

Plakāts, kurš būs ievietots mūz.kab.

 

20.

Informātika

Jeļena Bārene

 

Internets kā redzamas mācīšanās veids

9.a

 

Prot veikt pētījumu par tēmu, izteikt savas domas un apspriest tos ar projekta biedriem.

Prot noformēt  un prezentēt savu darbu.

Prezentācija izmantošanai stundās

 

 

 

Interneta rādoša  pielietošana mācību procesā

9.a

 

Prot veikt pētījumu par tēmu, izteikt savas domas un apspriest tos ar projekta biedriem.

Prot noformēt  un prezentēt savu darbu.

Prezentācija izmantošanai stundās

 

21.

Sākumskola

Nataļja Klaucāne

 

Enerģija. Elektroenerģijas ekonomija.

4.b

34 sk.

Pazīst enerģijas taupīšanas veidus

Plakāts, kurš būs ievietots koridorā, 3.stāvs

 

22.

Dabaszinības

Sociālas zinības

Valentīna Bogdanova

 

 Kā saudzēt enerģiju ?

 

1.a

 

 

Izpētīt enerģijas nozares(apgaismojums, ūdens, apkure ). Radīt  kopā ar bērniem derīgas padomes.

 

309.kabinetā,

Plakāts

 

23.

Dabaszinības

Olga Tjuļkina

Enerģija un tās avoti. Enerģijas taupītāja noteikumi.

4.a(15.sk)

Prot veikt pētījumu pat tēmu(ūdens patēriņš-kā var ietaupīt izlietotā ūdens daudzumu un t.t).Vizualizē enerģijas taupītāja noteikumus.

Plakāts

 110.kab

 

24.

Viktorija Gepiņa-Steputenkova

     

 

1.c

27 skolēni

Vizualizē ceļu satiksmes noteikumus uz ielas.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Plakāts

 

25.

Jekaterina Tarabantova

“Enerģijas avoti”

3.c

Prot veikt pētījumu par tēmu (informācijas meklējums,  datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

213.kab. plakāti

 

26.

Nadežda Terlecka

Strāvas patēriņš ģimenē.

Strāvas patēriņa avoti.-Kam?

Praktiskais darbs.

Saules, vēja enerģija Vācijā.

11.a

11.b

 

Prot aprēķināt enerģijas patēriņu, nosaukt strāvas patēriņa avotus. -Kam? Prot noformēt rezultātus.

Prot veikt pētījumu un apstrādāt rezultātus..

Prot noformēt un prezentēt rezultātus.

A4,papildmateriali stundai

 

 

27.

Krievu valoda un literarūra

Jūlija Samkova

 

Krievu rakstnieki – dzīve un daiļrade (A.Puškins,  M.Lermontovs, I.Turgenevs, N.Gogolis utt.)

5. d (10 sk.)

 

Prot veikt pētījumu par tēmu, izmantojot vairākus informācijas avotus (informācijas meklēšana un apstrāde).

Prot sadarboties pāros.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus (pāros).

 

Plakāts, kurš būs ievietots 207. kab. Vai koridorā (2. stāvs)

 

18.-19. gs. dueļu tradīcijas.

Puškina un Ļermontova nāve, dueļu tēmas atspoguļojums rakstnieku daiļdarbos.

7. b (6 sk.)

 

Prot veikt pētījumu par tēmu, izmantojot vairākus informācijas avotus (informācijas meklēšana un apstrāde).

Prot sadarboties pāros.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus (pāros).

 

Plakāts, kurš būs ievietots 207. kab. Vai koridorā (2. stāvs)

 

 

Literatūras virzieni – sentimentālisms, romantisms, reālisms   -  un to pārstāvji.

Mūsdienu krievu rakstnieki.

8.c  (9 sk.)

 

Prot veikt pētījumu par tēmu, izmantojot vairākus informācijas avotus (informācijas meklēšana un apstrāde).

Prot sadarboties pāros.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus (pāros).

 

Plakāts, kurš būs ievietots 207. kab. Vai koridorā (2. stāvs)

 

28.

Sports

Olga Koļesņikova

Sporta enerģija.

4kl.skolēni – sacensības ,,Tautas bumba”.

1kl.skolēni – stafetes.

Aktīvi piedalīties stafetēs. Sadarboties komandā.

Prot pareizi izpildīt stafetēs, sadarboties stafetēs.

 

Nosaka uzvarētāju un piešķir diplomus.

 

Plakāts ar foto.

 

29.

 

Angļu valoda

Jeļena Brusjaņina

Londona  muzeji

5.d -1

Prot meklēt un apkopot informāciju,

 veikt pētījumu par tēmu (aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus angļu valodā

Plakāts, ppt 203. kab.

 

 

Poliglotu  noslēpumi

 

5.b - 6

Vizualizē  dažādas mācīšanās stratēģijas, kas veicina  valodu apguve, kā arī  (aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus

Plakāts,  ppt. 203.kab

 

 

Interesantākie Londonas apskates objekti

 

Prot meklēt un apkopot informāciju,

 veikt pētījumu par tēmu (aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus

Plakāts, ppt, 203.kab

 

Angļu  valodā runājošās valstis

 

Prot meklēt un apkopot informāciju,

 veikt pētījumu par tēmu (aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus

Plakāts, ppt, 203.kab

 

 

Britu ēdieni

8.a -5

Prot meklēt un apkopot informāciju,

 veikt pētījumu par tēmu (aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana, eksperimentālā  darbība)

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus

Plakāts, video, ppt, 203.kab

 

 

 

Britu kino

Britu mūzika un dejas

8.b kl

 

 

 

 

 

Vizualizē britu kino, mūzikas un deju izcelsmi, prot meklēt un apkopot informāciju, prot veikt pētījumu par tēmu, aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana)

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus

Plakāts,  ppt, 203.kab

 

30.

Informātika

Konstantīns Šuba

 

Viedtālruņu droša lietošana un ietekmējoši uz tālruņa drošību faktori

11.b

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (eksperimentāla darbība, aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Pētnieciskais darbs.

Plakāts.

 

MS Office

5.d

5.c

Vizualizē komerciālā lietojumprogrammu komplektāMS Office iespējas

 

2 plakāti, paredzēti ievietošanai 306.kab.

 

Programmēšanas pamati

10. kl.

Vizualizē programmēšanas pamatus (atjauno plakātus  par programmēšanu kabinetā)

3 plakāti, paredzēti ievietošanai 306.kab.

 

MS Paint

5.c

Vizualizē kā strādāt ar lietojumprogrammu

plakāts, paredzēti ievietošanai 306.kab.

 

Paint 3D

Vizualizē kā strādāt ar lietojumprogrammu

plakāts, paredzēti ievietošanai 306.kab.

 

31.

Jana Punga (klases audzin.)

Skolas vide un apkārtne.

2.a klase (visi 20 skolēni)

Iepazīst savas skolas vidi un apkārtni, mācās sadarboties pāros un grupās, mācās prezentēt savus novērojumus.

2 plakāti par skolas vidi un apkārtni.

 

32.

Latviešu valoda un literatūra

 

Ingrīda Karašova

 

 

„Es tieši uz ielas eju tev klāt. Imants Ziedonis”

 

8.b, 9. a, 9. c klases (12.sk.)

  •  Iepazīstot latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa ( ) daiļradi, mazākumtautību skolu skolēnos un viņu vecākos veicināt Latvijas vēstures vienotu izpratni un lepnumu par zemi, kurā viņi dzīvo.
  • Izkopt skolēnos emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda spēku.
  • Attīstīt un pilnveidot mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas prasmi, motivēt runāt pareizā latviešu valodā un  lasīt latviešu literatūru.
  • Profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu skatuves runas iemaņas.

 

·         Publiskās  runas prasmes.

Labākie skolēni piedalīsies konkursa trešajā kārtā.

 

33.

Kr.valoda un literatūra

Padamane-Mečetina

Valodas mācīšanās siena

5a

8a

9a

9b

Iepazīstināt skolēnus ar dažādu lasīšanas un rakstīšanas metodēm

302.kab

Plakāti

Sienas avīzes

 

34.

Latviešu valoda un literatūra

Sandra Alehno

 

1.       Daudzveidīgās leksikas aspekts 21. gs. latviešu prozā.

2. Lingvistiskais ainavas raksturojums.

11.b

 

Prot pētīt leksiku autora darbā, grupēt un analizēt leksikas grupas, pētīt to nozīmi.

 Ainavas pētīšana, vēsturiskais mantojums, foto galerijas veidošana.

Pētnieciskais darbs.

Prezentācija, pielikumu veidošana.

Foto galerijas veidošana.

 

 

 

Latviešu biedrību savienības organizētais 5. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkurss ”Es runāju latviski” ar moto „Es tieši uz ielas eju tev klāt. Imants Ziedonis”

 

11.b. kl. (1 sk.)

10. a kl. (3 sk.)

Konkurss 1. un 2. kārta –  februārī un martā mazākumtautību skolu klasēs un skolas konkursā. Konkursa 3. kārta Jūrmalā.

Izkopt skolēnos emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda spēku. Attīstīt un pilnveidot mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas prasmi, motivēt runāt pareizā latviešu valodā un  lasīt latviešu literatūru.

 

 

35.

Iveta Kļaviņa

Dabaszinības

 

“ Enerģija”( enerģijas veidi, enerģijas avoti, enerģijas izmantošana sadzīvē, enerģijas iegūšana,…)

4.c klases skolēni

Prot vedot projektu par tēmu ( atrast informāciju par savu tēmu, atlasīt būtisko).

Prot noformēt  un prezentēt iegūto informāciju.

Makets.

Plakāts, kurš būs redzams 210. kabinetā.

Referāti.

 

36.

Latviešu valoda

Ļubova Kohane

 

Skolas apkārtne un kā tā ietekmē skolēna “enerģiju” virzītu uz mācībām.

7.c -11 skolēni

Prot veikt pētījumu par tēmu (eksperimentāla darbība,  datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

 

Plakāts 104.kab.

 

Ekoskolas projekts. Energoresursi un to nozīme cilvēka dzīvē.

 7.b

 

Plakāts 118.kab.

 

37.

38.

Anna Nužņenko

 

 Valentīna Kuzņecova

 

Sporta enerģija

1.d (32 sk.) ,

 

1.b (33 sk.)

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Pētnieciskais darbs.

Plakāts.

 

39.

Latv.val.un lit.

Liene Krenca

 

Uzskates līdzekļi manā stundā! Vārdu krājums, mana valoda.

5.a klases skolēni 5.grupas

Prot veidot uzskates līdzekli vārdu krājuma apguvei.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Uzskatu līdzekļu apkopojums, mape

 

40.

Angļu valoda

Diāna Boļšakova

 

„Es tieši uz ielas eju tev klāt. Imants Ziedonis”

 

8.a,9.a klases skolēni

 

Iepazīst latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa ( ) daiļradi radoši veicot darbu.

Attīsta un pilnveido latviešu valodas prasmi, ir motivēti runāt pareizā latviešu valodā un  lasīt latviešu literatūru.

 

 

noformēti uz A4 lapas datorrakstā I.Ziedoņa daiļdarbs. Gatavojas konkursam

 

Zemes enerģija

7.b

 

Prot veikt sarunu un uzrakstīt skaidru detalizētu tekstu par temata saistītiem jautājumiem, apkopojot un izvērtējot informāciju un argumentus no vairākiem avotiem angļu valodā.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Prezentācija

 

Angļu valodas īpatnības

9.a

 

Prot uzrakstīt skaidrus, detalizētus aprakstus par dažādiem tematiem angļu valodā no sava interešu loka. Prot apkopot informāciju un argumentus; noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Prezentācija

 

Enerģijas avoti

9.a

 

Prot uzrakstīt referātu vai rakstu, argumentējot vai izskaidrojot dažādu risinājumu pozitīvos un negatīvos aspektus angļu valodā. Prot apkopot informāciju un argumentus; noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Prezentācija

 

 

11.b

 

Prot veikt pētījumu par tēmu (aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana) angļu un latviešu valodā.

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

PPD darbs un prezentācija

 

                             

 

Nr p.k.

Projekta vadītājs, priekšmets

Projekta nosaukums

Klase/skolēni (skaits)

Skolēnu SR

Projekta praktiskais rezultāts

1.

Angļu valoda

Marina Kņižņika

Enerģijas taupīšana ikdienas dzīvē.

3.a

12 skolēni

Prot veikt pētījumu par tēmu ( aptaujas organizēšana, datu apstrāde, analīze, secināšana).

Prot noformēt  un prezentēt iegūtos rezultātus.

Plakāts,kurš būs ievietots 308.kab.

 

Projektu tēma:   “Redzamā mācīšanās”

 

 

     Projekta

      vadītajs

    priekšmets

 

Projektu tēma

 Klase/ skolēni

      (skaits)

    Proekta

   praktiskais

     rezultāts

Matemātika

 Irina Savina

   Redzamā

   mācīšanās

5.a (6. sk.)

 

    Plakāts

Matemātika   

 Irina Savina

   Redzamā

   mācīšanās

8.a ( 8. sk.)

 

     Plakāts

Matemātika

 Irina Savina

  Redzamā

  mācīšanās

9.a ( 9. sk.)

 

    Plakāts

Matemātika

 Irina Savina

  Redzamā

  mācīšanās

9.b (3. sk.)

 

    Plakāts