Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Skolas vides novērtējums

 

Rīgas Ostvalda vidusskolas vides novērtējums  2016./2017.m.g. 

2016./2017.m.g. Rīgas Ostvalda vidusskolā mācās 956 skolēni, strādā 73 pedagogi.

Skola Ekoskolu programmā darbojas kopš 2013. gada.

2013./2014.m.g., gada tēma „MEŽS”. Darbs tika novērtēts ar Zaļo diplomu.

2014./2015.m.g. gada tēma „ATKRITUMI”. Darbs tika novērtēts ar Zaļā karoga balvu.

2015./2016.m.g.  gada tēma „VESELĪGS DZĪVESVEIDS”. Darbība projektā Bioloģiskā daudzveidībā „Lielās augu medības”. Darbs tika novērtēts ar Zaļā karoga balvu.

2016./2017.m.g. tēma „PĀRTIKA” - darbība projektā „Ēdam atbildīgi!”/ darbība projektā Bioloģiskā daudzveidībā „Lielās augu medības”.

Pārtikas patēriņa izvērtējums

Ēdināšanu skolā nodrošina SIA "Žaks -2". Tā piedāvā ēdnīcas pakalpojumus. Kafejnīcas, dzērienu un saldumu automātu skolā nav. Skolā ir pieejami dzeramā ūdens rezervuāri (1.-4.kl izmanto “Venden” ūdeni kabinetos, pārējie - dzeramo ūdeni ēdnīcas telpās).

Pārtikas izvērtējumā izmantotas anketas pēc projekta „Ēdam atbildīgi!” metodoloģijas: 

  1. Skolas ēdnīcas analīze - obligātie jautājumi (aptauju veic 11.klases skolēni, Ekopadome)

  2. Skolas ēdnīcas analīze - izvēles jautājumi (aptauju veic 10.klases skolēni, Ekopadome)

  3. Ekopadomes Pārmaiņu ēdienkartes aptaujas anketa mājsaimniecībās. Par savas klases anketēšanas rezultātu apkopošanu ir atbildīgie klases audzinātāji. Gala rezultātu apkopošanu veic Ekopadome.

Oktobrī, izmantojot e-klasi, visām ģimenēm tika nosūtīta Ekopadomes Pārmaiņu ēdienkartes aptaujas anketa mājsaimniecībās (piedalās 700 skolēnu ģimenes, atpakaļ saņemtas un analizētas 416 anketas – 59,4 %).Izmantojot anketas, tika analizētas 6 jomas (tabulā atšifrētas).

 

Joma

Pozitīvas tendences

Negatīvas tendences

Nepieciešamie uzlabojumi

1.Vietēja un sezonāla pārtika

Skolā izmanto vietējo un sezonālo pārtiku. Skola ir iesaistījusies programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”. Skolas ēdināšanas firma sadarbojas ar Latvijas z/s “Dimdiņi” un uzņēmumu “Ezerkauliņi”.

Arī mājsaimniecībās izvēli par labu sezonālajiem produktiem izdara lielākā daļa respondentu.

Ir ģimenes, kurās produktus iepērk tikai lielveikalos.

Ir skolēni, kuri nav pieradināti ēst dārzeņu salātus, sautētus dārzeņus, ka arī viņiem negaršo burkāni no programmas “Skolas auglis”

Jāpaplašina vietējās produkcijas izmantošanu skolas ēdnīca.

2.Ražošanas veids – bio produkti, organiskā lauksaimniecība un godīga tirdzniecība

Daļa skolēnu un vecāku ir labi informēti par bioproduktiem un vairāk vai mazāk regulāri izmanto tos.

Skolā neizmanto bio un godīgās tirdzniecības sertificētus produktus, drīzāk tās saistīts ar lielākām izmaksām skolēnu ēdināšanā.

Ģimenēs ir maz informācijas par godīgas tirdzniecības sertifikātu.

Jānodrošina skolā vizuālo informāciju par pārtikas marķējumiem

 

3.Gaļas patēriņš

Skolēni saņem ēdienu bez gaļas vienu reizi nedēļā. Skolēnu vidū makaroni ar sieru, pankūkas ar ievārījumu – vieni no populārākiem ēdieniem. Cilvēkiem, kuri nelieto gaļu, vienmēr ir iespēja izvēlēties  no samērā neliela ēdienkartes piedāvājumā.

Skolas ēdnīca nav veģetāro ēdienu dažādības. Ir skolēni, kuri vienkārši atteicas no ēdiena vai to daļas, jo nav iespējas gaļu aizvietot uz citu pārtiku.

Lielākā daļa cilvēku pārāk daudz lieto gaļu - katru dienu un pat vairākās reizes dienā.

Pēc iespējas dažādot veģetāros ēdienus.

Lai informēt skolēnus un vecākus par gaļas pārmērīgo lietošanu uztura sekām, rīkot pasākumus. Veidot veģetāro recepšu grāmatu.

4.Lauksaimniecības kultūru daudzveidība

Daļa cilvēku sezonā tomēr cenšas izaudzēt zaļumus, salātus, ogas u.c.

Skolēni projekta “Lielās augu medības” ietvaros  ar lielu aizrautību diedzējā sēklas un audzēja dažāda veida salātus, lociņus.

Vairāk nekā puse respondentu vispār neaudzē sev pārtiku.

Veikt projektu darbus, pamācošus pasākumus, viktorīnas par lauksaimniecības kultūru daudzveidību.

5.Rūpnieciski apstrādāta pārtika un palmu eļļa

Skolā šāda pārtika vairs nav pieejama, jo ir ievēroti normatīvi par bērnu ēdināšanu. Vecākiem ir iespēja izmantot skolēna e-karti, ar kuru palīdzību skolēns var iegādāties veselīgu pārtiku skolā, nevis dot skaidru naudu, kas varētu būt iztērēta našķiem.

Puse respondentu ir informēti šajā jomā un viņiem ir svarīgi izvēlēties produktus bez palmu eļļas klātbūtnes. Daudzās ģimenēs mājās gatavo ēdienu regulāri, ļoti maz apmeklē ātrās ēdināšanas iestādes. Skolēnu vidū nav īpaši populāri apmeklēt ātras ēdināšanas vietas ar draugiem vai vienam pašam

Daudzās ģimenēs maz pievērš uzmanību produktu sastāvam (palmu taukiem un hidrogenizētiem taukiem).

Skolēni regulāri ēd čipsus un citus neveselīgus našķus.

Lielākā daļa ģimenes regulāri izmanto pusfabrikātus.

Daļai skolēnu regulāra apmeklēšana ātrās ēdināšanas vietas brīvdienās kopā ar vecākiem ir izklaides pasākums

Runāt ar skolēniem par veselīgu un sabalansētu uzturu.

Veikt projektu, izpētes darbus.

Rīkot informatīvās nodarbības skolēniem un vecākiem, piesaistīt vieslektorus.

Jāpopularizē veselīgas ēšanas tradīcijas, jāorganizē ēst gatavošanas meistarklases.

6.Pārtikas atkritumi

 

Zupu skolēni paši var ieliet, cik grib, paši izvēlās, vai likt klāt krējumu, svaigos salātus pamatēdienam pievieno arī paši pēc savām velmēm.

Skolas pārtikas atkritumus izmanto siltumenerģijas iegūšanai.

Pārsvarā ģimenēs māk saplānot savu ēdienkarti un nepieciešama ēdiena gatavošanas daudzumu.

Skolēni paši nemaksā par pusdienām, un līdz ar to trūkst atbildības par apēsto un atstāto ēdienu. Nav iespējams otro ēdienu skolēniem pašiem uzlikt tik, cik viņš vēlas. Skolā rodas diezgan daudz pārtikas atkritumu, īpaši skolēnu vidū nav populāri ēdieni, kuri izskatās kā samaisītie, piem. slinkie tīteņi, dārzeņu gaļas sautējums.

Daļu dārzeņu un ābolu no programmas “Skolas auglis” skolēni izmet.

Daudzās ģimenēs pārtika, kurai beidzies derīguma termiņš, tiek izmesta.

Varētu biežāk mainīties ēdienkarte.

Vajadzētu uzlabot ēdiena kvalitāti un estētisko noformējumu.

Jārunā par skolēnu atbildību pret ēdienu, par to, cik daudz mēs to izmetam ārā.