Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Skolas padome

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas 28.11.2016. Skolas padomes protokola:

 

Nolēma:

1.Atbalstīt Rīgas Ostvalda vidusskolas Audzināšanas programmu 2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.

2.Skolas Ziemassvētku gadatirgu līdzekļus sadalīt tā:

-Daugavpils bērnu namam;

-skolas bibliotēkai;

-galda spēles pagarināto dienas grupam, logopēda un speciāla pedagoga kabinetiem;

-dzivnieku patvērsmei;

-pēc skolas parlamenta pārstāvju lūguma Ziemassvētku diskotekas organizēšanai 21.12.2016. nodrošināt pasākumu ar gaismas un skaņas iekārti.

3.Pēc vecāku ierosinājumu  aicināt skolā stomatoloģijas un zobu higienas specialistus, organizēt skolā skolēnu līderu apmācības seminārus.

2017.g.aprīlī organizēt sporta svētkus "Sportiska ģimene" ("Veselīgs rīdzinieks-vesela Rīgā" projekta ietvaros).

4.Medicīnas māsai atrast iespēju pārbaudīt burkānu kvalitāti (projekts "Augļi  un dārzeņi" 1.-9.kl.skolēniem).

Izraksts no Skolas padomes 24.11.2015. sēdes protokola.

 

Nolēma:

1. Atbalstīt skolas darbības mērķus un pamatvirzienus 2015./2016. mācību gadā.

2. Turpināt sadarbību ar ēdināšanas sniedzēju SIA "Žaks -2".

3. Atļaut klašu padomēm pašām lemt par mācību līdzekļu iegādi (tai skaitā, par darba burtnīcām jebkura mācību priekšmetā) un to izmantošanu mājas darbā, bet vecākiem to iegāde nevar tikt izvirzīta no skolotājiem kā obligāta prasība.

4.Pievērst uzmanību skolēnu drošībai-vecākiem drīkst atrasties tikai skolas 1.stāva foajē (Iekšējas kartības noteikumu ievērošana).