Нет вершин, которых нельзя достичь

  • Latviešu
  • Русский

Специальный учитель

Speciālais skolotājs: Svetlana Vasiļjeva

 

Izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.
Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā un apgūt attiecīgas klases mācību vielu.
Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un iespējamiem palīdzības.


          Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

11.10-11.50

Kontakstunda

 

 

 

12.00-12.50

Konsultācijas skolotājiem, vecākiem.

Metodiskais darbs       

Konsultācijas skolotājiem, vecākiem .

Metodiskais darbs      

Konsultācijas skolotājiem,vecākiem

Metodiskais darbs       

Konsultācijas skolotājiem, vecākiem

Metodiskais darbs       

12.50-1300

Starpbrīdis

Starpbrīdis

Starpbrīdis

Starpbrīdis

13.00-13.40

Kontakstunda

Kontakstunda

Kontakstunda

Kontakstunda

13.40-13.50

Starpbrīdis

Starpbrīdis

Starpbrīdis

Starpbrīdis

13.50-14.30

Kontakstunda

Kontakstunda

Kontakstunda

Kontakstunda

14.30-14.35

Starpbrīdis

Starpbrīdis

Starpbrīdis

Starpbrīdis

14.35-15.15

Metodiskais darbs

 

Kontakstunda

Kontakstunda

  14.30-15.00

 Konsultācijas skol.,vecāk.