Нет вершин, которых нельзя достичь

  • Latviešu
  • Русский

Darbības plāns

Septembris

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Programmas "Skolas piens" 1.-9.klasēm prezentācija un atklāšana.

Klases audzinātāji

Finansē ES

 

2. Jaunās Ekopadomes vēlēšanas, pienākumu sadale

O.Nastina

 

-

3. Mācību izzinošas ekskursijas uz pārtikas ražotnēm.

Klases audzinātāji

Vecāku atbalsts


 

Oktobris

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Aptaujas atbilstoši projekta metodoloģijai par ēdināšanas izvērtējumu skolā un mājās. Priekšlikumu izstrāde

Ekopadome. O.Nastina, Klases audzinātāji

-

2. Jauna Vides kodeksa izstrādāšana un vizuālā noformēšana.

Ekopadome

 

-

3. Rokdarbu izstāde „Jautrais dārzs”

(1.-4.kl audzinātāji)

Vecāku atbalsts

4. Dietologa lekcija

Soc. pedagogs Jakobsone

-

5. Pārtikas diena

Ekopadome

-


 

Novembris

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Rīcības diena. Diena bez gaļas

Skolas virtuves vadītāja, Klases audzinātāji, medmāsa, Ekopadome

Zaļš papīrs

2. Programmas "Skolas auglis" 1.-9.klasēm prezentācija un atklāšana.

Klases audzinātāji

Finansē ES

3. Klases stundas projekta “Ēdam atbildīgi!” ietvaros

Klases audzinātāji, Ekopadome

-

4. Ēdināšanas kvalitātes pētījums

O.Nastina, Klases audzinātāji, medmāsa

-

5. Eko tirdzniecības marķējumi. Informatīvā stenda izveide.

Ekopadome. O.Nastina

Projekta līdzfinansējums

6. Izzinoša spēle par pākšaugiem 7.-8.kl

O.Nastina, Ekopadome

Pākšaugi


 


 

Decembris

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Diskusija ar skolēniem “Ēdam atbildīgi!”

N.Likovska

-

2. Ziemassvētku veselīgo našķu darbnīca

Ekopadome, klases audzinātāji, mājturības skolotāja

Projekta līdzfinansējums

3. Ziemassvētku labdarības tirdziņš

Skolēnu parlaments, Ekopadome, Skolas padome, klases audzinātāji

Vecāku atbalsts


 

Janvāris

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. “Palmu eļļas detektīvi”

I.Fomina

-

2. Godīgās tirdzniecības marķējumi. Informatīvā stenda izveide.

Ekopadome. O.Nastina, ģeogrāfijas skolotāji

 

-

5.Vides kodeksa filmēšana

Ekopadome

-


 


 

Februāris

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Projektu darbi par tēmu “Atbildīgs pārtikas patēriņš”

 

Priekšmeta skolotāji, klases audzinātāji

-

2. Veselīgā uztura meistarklases.

Klases audzinātāji, mājturības skolotāja, uztura speciālisti, pavāri

 

Vecāku atbalsts

Projekta līdzfinansējums

3. Veselīgo recepšu rokasgrāmatas izveide

Ekopadome, klases audzinātāji

-

4. Animāciju, video konkurss par tēmu “Ēdam atbildīgi!”

 

6.-12.kl audzinātāji

-


 


 

Marts

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. „Zaļās palodzes” (lociņu, salātu u citu zaļumu audzēšana, sēklu diedzēšana)

1.-4.kl audzinātāji

 

Vecāku atbalsts

2. Ēdināšanas kvalitātes pētījuma atkārtošana. Salīdzinājums ar iepriekšējiem datiem

O.Nastina, Klases audzinātāji, medmāsa

-

3. “No kurienes nāk augļi un dārzeņi?” Plakātu izstāde

5.-9.kl audzinātāji, ģeogrāfijas skolotāji

 

-


 

Aprīlis

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Atkārtots pētījums par skolēnu ēšanas ieradumiem.

Ekopadome. O.Nastina

 

-

2. 'Ēdam atbildīgi!” Viktorīna, kvesta spēle.

Ekopadome, Klases audzinātāji

 

-

3. Plakātu par atbildīgu pārtikas patēriņu un atbildīgu rīcību izstāde.

5.-11.kl. audzinātāji, vizuālās mākslas skolotāja

 

papīrs

4. Ekskursija uz Getliņi EKO – tomātu audzētavu

O.Nastina

 

Vecāku atbalsts transportam

5.Sadarbības pasākums ar Rīgas Rīnužu vidusskolu

Ekopadome

Projekta līdzfinansējums


 

Maijs

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1.Tēmas 'Ēdam atbildīgi!” aktivitāšu analīze un izvērtējums

Ekopadome. O.Nastina

-

2. Pašaudzēto pārtikas augu izstāde

1.-7.kl audzinātāji

Vecāku atbalsts

3. Zaļās ekskursijas

 

Klases audzinātāji

Vecāku atbalsts


 


 

Visu gadu

Aktivitātes nosaukums

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1.Skolas vestibila noformēšana atbilstoši pārtikas sezonalitātei

Vizuālas mākslas skolotāja Daškova

Papīrs

2.”Skolas piens”

Klases audzinātāji

Finansē ES


 

Citas tēmas

Aktivitātes nosaukums

Ekoskolu tēma

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1.Sporta aktivitātes

Veselīgs dzīvesveids

Sporta skolotāji

Diplomi

2.CSDD kursi velosipēdistiem

Transports

I.Fomina

10 eiro - vecāku līdzfinansējums

3. Dalītā atkritumu savākšana skolas telpās

Atkritumi

O.Nastina

Kastes, atkritumu tvertnes

 

4. Dažādi ar vidi un veselīgu dzīvesveidu saistītie konkursi

Veselīgs dzīvesveids

O.Nastina, soc. pedagogs Jēkabsone

-

5. Skolas estētiskās vides uzlabošana

Skolas vide un apkārtnē

Ekopadome, klases audzinātāji, vizuālās mākslas, mājturības skolotāji

Karstā līme

6.Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Atkritumi

O.Nastina, klases audzinātāji

-

7.Izlietoto bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Atkritumi

O.Nastina, klases audzinātāji

-


 

Februāris

Aktivitātes nosaukums

Ekoskolu tēma

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Auduma iepirkumu maisiņu izstāde

Atkritumi

Ekopadome Klases audzinātāji

Mājturības skolotāja

 

-


 


 

Marts

Aktivitātes nosaukums

Ekoskolu tēma

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Stādu audzēšana

Skolas vide un apkārtne

Ekopadome, klases audzinātāji

 

 


 

Aprīlis

Aktivitātes nosaukums

Ekoskolu tēma

Atbildīgais

Plānotās izmaksas

1. Akcija “Zemes diena”

Enerģija Klimata pārmaiņas

Ekopadome, klases audzinātāji

 

-

2.Stādu audzēšana un skolas puķu dobju noformēšana

 

Skolas vide un apkārtne

 

Ekopadome Jekaterīna Voļskaja Klases audzinātāji

 

Stādi, puķu sēklas


 

Citi projekti:

"Zaļā Josta" makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcija

LVM programma Mammadaba Meistarklase, Izzini mežu (1.-9.kl)

Stādu audzētāju biedrība Dārznīca (1.-6.kl)

Runājot par alkoholu” Go beyond pētījums (8.b kl. O.Nastina)

Rīgas Dabaszinību skolas vides izpētes konkursi

Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā”

Veselību veicinošā skola”