Нет вершин, которых нельзя достичь

  • Latviešu
  • Русский

Методика

Rīgas Ostvalda vidusskolas metodiskā tēma: Lasītprasmes attīstīšana dažādos mācību priekšmetos skolēnu mācību motivācijas un sasniegumu uzlabošanai"