Нет вершин, которых нельзя достичь

  • Latviešu
  • Русский

Информация

Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies. Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies

Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”. Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

Vairāk par konkursu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā

Rīgas Ostvalda vidusskolas „Projektu nedēļa”


2015./2016.mācību gada 8. – 12.februārī

Projektu izstrādes virzieni saistīti ar Ekoskolas tēmu „Veselīgs dzīves veids” (arī praktiski pētnieciskiem pētījumiem, darbam projektos „Veselīgs rīdzinieks” un „Draudzīgā skola” jābūt saistītiem ar tēmu „Veselīgs dzīves veids” )!

Nr

Uzvārds, vārds

Projekta nosaukums

Klases

Darbu prezentācija

 

11.02.2015.

12.02.2015.

 

10.00.- 11.00

11.00 – 12.00

12.00-13.00

10.00.- 11.00

11.00 – 12.00

12.00-13.00

 

1.      

ALEKSEJEVS ANDREJS

Handbols – skolēnu aktīvās un veselīgās dzīves veida veicināšanai (noteikumu apgūšana, spēles un sacensības).08.02.16.g.

3kl.,4kl. –

 

 

 

 

 

 

 

2.      

ALEKSIKOVA MARINA

Veselīgs dzīves veids: „ Vārdi par sportu” („Words about sports”) Attēlu un vārdu  vārdnīcas izveidošana par sportu kā iespēju pievērt skolēnu uzmanību veselīgam dzīves veidam. 

6c

 

 

X

 

 

 

 

3.      

ALEHNO SANDRA

„Darba vērtība kā veselīga dzīves veida salīdzinājums latviešu tautas folklorā”. (Skolēni pētīs darba vērtību veselīga dzīvesveida stiprināšanā, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, noformēs iegūto materiālu,  sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu.)

5.a, 7.a, 8.b, 10.a, 10.b

 

 

 

 

X

 

 

4.      

AVERINA TATJANA

"Atkritumu pārstrāde"

Plakātu izstrāde un prezentācija grupās.

Radoša darbnīca "Pārstrādātā materiāla pārvērtības".

4.b

211.kab

 

 

 

 

 

 

5.      

BĀRENE JEĻENA

Veselīgs dzīves veids”   "Skolēnu optimālie darba apstākļi, strādājot pie datora”.

6.b un 7.a

 

 

 

 

X

 

 

6.      

BOGDANOVA VALENTĪNA

Ceļojums uz Veselības valsti: pasaku izveide, stāsti un zīmējumi par veselīgiem ēdieniem, rūdīšanu .

Projekts „Skolas portfelis”

2.a

 

 

 

X

 

 

 

7.      

BRUSJAŅINA

JEĻENA

 ” I’m Eco!”

5. un 10.

 

 

 

 

 

 

 

8.      

DAŠKOVA JEĻENA

Atkritumu izmantošana dekoratīvajos darbos

Projekts „Skolas portfelis”

5a un 6b

 

 

 

 

 

X

 

9.      

DAKTERE TATJANA

“Veselīgs dzīves veids” - "Kā kļūt par miljonāri!" elektroniskā spēle ar ekoloģijas saturu. (Spēles izstrāde audzināšanās stundām.)

 

5,b, 9.a, 10.b

 

X

 

 

 

 

 

10.   

FOMINA IRINA

5.d. "Veselīgs rīdzinieks" – interaktīva spēle "Rīgas vēsture ielu nosaukumos" pēc tam katrs izvēlās savu ielu un pēta to nosaukuma vēsturi (pievērš uzmanību tiem nosaukumiem, kuri saistīti ar „Veselīgs rīdzinieks”. Prezentācija notiks latviešu valoda stundas laikā. 8.a "Draudzīga  skola" - " Origami" – skolēniem draudzīgas vides veidošana, noformējot skolas telpas.

5d, 8a

 

 

 

X

 

 

 

11.   

GAKUTE MARINA

"Ergonomiskā darba vide, strādājot ar datoru" prezentāciju un fotokolāžu izveide.

           

5.a

 

 

 

X

 

 

 

12.   

GEPIŅA-STEPUTENKOVA VIKTORIJA

”Veselīga uztura loma cilvēka mūža gājumā”. (Skolēni pētīs latviešu nacionālos ēdienus, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

2.c, 3.c, 4.c

 

X

 

 

 

 

 

13.   

JUHŅEVIČA OLGA

Latvijas iecienītākie garšaugi un ārstniecības augi.( 1.Apmeklēt Dabas muzejā nodarbības par tēmu „”Ārstniecības augi Latvijā.”2.Atrast informāciju un receptes ar šiem augiem.3.Prezentēt darbu grupai (Plakāti vai PPT prezentācija.)

Projekts „Skolas portfelis”

7.a

 

 

 

X

 

 

 

14.   

KARAŠOVA INGRĪDA

„Veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību noslēpumi latviešu tautasdziesmās”. (Skolēni pētīs veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanu latvju tautasdziesmās , strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, noformēs iegūto informāciju, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

5.c, 6.a, 6.c, 8.a,

 

 

X

 

 

 

 

15.   

KOHANE ĻUBOVA

1. „Draudzīga skola”: projekts „Vecrīgas  ielu nosaukumu noslēpumi” – klasei ekskursija pa Vecrīgu, pēc tam katrs izvēlās savu ielu un pēta to nosaukuma vēsturi (pievērš uzmanību tiem nosaukumiem, kuri saistīti ar „Veselīgu dzīves veidu”).  Prezentācija notiks stundas laikā.

2. „Ūdens kā dzīvības avota apdziedāšana latviešu tautasdziesmās”. (Skolēni pētīs ūdens lomu cilvēka dzīvē, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

 

5.D

 

 

5.a, 7.b, 8.a

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

16.   

KOĻESŅIKOVA OLGA

Handbols – skolēnu aktīvās un veselīgās dzīves veida veicināšanai (noteikumu apgūšana, spēles un sacensības).08.02.16.g.

3 kl.,4kl. – 08.02.16.g.

 

 

 

 

 

 

 

17.   

KORKONOSOVA IRĒNA

Interaktīvā attīstošā mācību spēle "Veselīgs dzīves veids: uzturs, sports, režīms, drošība, pirmā palīdzība u.c."

8,c, 11.a

 

 

 

X

 

 

 

18.   

KORNIENKO VLADIMIRS

“Veselīgs dzīves veids” – “Fizika un veselības” Skolēnu pētnieciskais darbs “ Kādas fizikas ierīces ir izmantotas medicīnā”. Prezentācija notiks stundas laikā.

10. un 11.kl

 

 

 

X

 

 

 

19.   

KUMANCOVA JEKATERINA

Draudzīga skola.  Vidusskolas u pamatskolas sadarbība. Pasākums ar spēles elementiem.‘’ Mēs esam veselīgi”’.

10.a

5.d

10.02

10.30-12.00

aktu zāle

 

 

 

 

 

 

20.   

KUZŅECOVA VALENTĪNA

Garšīgiem un veselīgiem ēdieniem – Jā, bet ķīmijai – Nē!

 (Grāmatas, plakātu par veselīgu ēdienkarti izstrāde. Konkurss uz labāko plakātu. Degustācijas organizēšana.)

2-b

 

 

 

X

 

 

 

21.   

LAZAREVS ALEKSEJS

“Veselīga dzīve Rīgas apkārtnē”, “Vēsturiskais apskats”.

5-7 klassi

 

 

 

X

 

 

 

22.   

LIKOVSKA NATALJA

“Veselīga dzīve Rīgas apkārtnē”, “Vēsturiskais apskats”.

5-7 klassi

 

 

 

X

 

 

 

23.   

MASLOVSKAYA YELENA

ZPD “Priekšlikumi Latvijas pensiju sistēmas pilnveidošanai”.

K.Boiko, V.Černovs

12.a

202.

 

 

 

 

 

 

24.   

MIHAILOVA TATJANA

„Pasaules aizsargājamie dabas objekti un to ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību” ( plakātu, referātu un prezentāciju izveide).

7.b, 8.a, 9.-11.kl

 

X

 

 

 

 

 

25.   

NASTINA OLGA

E-vielu detektīvi - 7.kl

2. Cukura detektīvi - 7.kl

3. Augļu un dārzeņu detektīvi - 7.kl

4. Ziemas sporta veidi - 7.-8.kl

5. Sabalansēta uztura pamatprincipi - 8.-11.kl

6. Uztura piramīda 8.-11.

7. Ko mīl tava sirds? 8-11.

8. Ķermeņa masas indekss 8.-11

9. Pasīvas smēķēšanas problēma 8.-11.kl

10.Pirsings un tetovējumi 8.-11.

7.kl- plakāti

8.-11. projektu prezentācijas

 

7.-11. kl

 

 

 

 

X

 

 

26.   

NAZAROVA JEKATERINA

"Par ko var pārvērsties pārstrādāts materiāls"

 

7b,9a

 

 

 

 

 

X

 

27.   

PADAMANE-MEČETINA ALLA

"Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām!"(Avīžu izstrāde).

5а.5b.6b

 

 

 

302.kab.

 

 

 

28.   

PIMAŅONOKA, LUDMILA

„Pasaules aizsargājamie dabas objekti un to ietekme uz cilvēka garīgo un fizisko veselību” ( plakātu, referātu un prezentāciju izveide).

7.a, 8.b, 8.c

 

X

 

 

 

 

 

29.   

PLADERE TATJANA

“ Video un bilžu stāsts "Dabai draudzīga zinātne".

8.kl

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   

PLATONOVA JEĻENA

“Ekoloģiskā vide 21. gadsimtā” – datorprezentāciju un priekšlikumu  izstrāde par drošu, veselīgu vidi un dzīves veidu.

4.c

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

31.   

POLIKAŠINA OLGA

Veselīgs dzīvesveids: sporta skolas dažādās valstīs. Plakāta veidā (prezentācija).

Projekts „Skolas portfelis”

5-c,6-a,6-b

X

 

 

 

 

 

 

32.   

POTAPOVA ŅINA

„Ekostila interjera dekora veidošana mājturības kabinetā”

6b

9b

 

 

12.00

 

 

 

 

33.   

PURIŠEVA, IRĒNA

„Būt vienmēr veseliem!”– skolēnu anketēšana vācu valodā.

 

11. a

 

 

 

 

218. kab.

 

 

34.   

PUNGA JANA

1. Pazīstamākie ārstniecības augi veselīga skolēna ikdienā – plakātu, vārdnīcu izstrāde.

2. „Sakoptas un skaistas vides attēlojums latviešu tautasdziesmās”. (Skolēni pētīs veselīgas vides saglabāšanas jautājumu, vides attēlošanu latvju folklorā, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

Projekts „Skolas portfelis”

2.a, 2.b, 3.a

 

X

 

 

 

 

 

35.   

SAVINA IRINA

„Traumatisma profilakse un pirmā palīdzība”  - rekomendāciju skolēniem izstrāde. Projekts „Skolas portfelis”

5a, 7a, 8b, 11b

X

 

 

 

 

 

 

36.   

SEROVA JEĻENA

“Tēja manā un tavā krūzītē – veselīgi un garšīgi!” – sarunas pie tējas, informatīvo lapu, materiālu izstrāde.          

Projekts „Skolas portfelis”                                   

3.B

 

 

 

X

 

 

 

37.   

STEPIŅA LAURA

„Dabas nozīme Latvju dainās”. (Skolēni pētīs dabas nozīmi veselīga dzīvesveida popularizēšanā, strādās grupās, veidos vizuālo materiālu, noformēs iegūto informāciju, sastādīs literāro kompozīciju par doto tēmu un prezentēs darba rezultātu)

5. b, 6. a, 6.b, 7.a, 8.c

X

 

 

 

 

 

 

38.   

TARABANTOVA JEKATERINA

„Mežs –mūsu draugs”  Datorprezentāciju vai plakātu izstrāde,

diskusija par aktuālas mūsdienas tēmas.

 Projekts „Skolas portfelis”

4.a

 

 

 

213.kab

 

 

 

39.   

TERLECKA NADEŽDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.   

VAHITOVA IRINA

Booktrailer, квест по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», cпектакль по повести В. Пелевина «Затворник и Шестипалый»

 

Projekts „Skolas portfelis”

8-12

Booktrailer– 202-ой каб.

 

квест (начало в 107-м каб. + вся школа)

 

 

спектакль(актовый зал) с 13:00 – 14:00

 

41.   

VOLKINŠTEINE JEĻENA

C vitamīna satura noteikšana dažādos pārtikas produktos – pētnieciskais laboratorijas darbs, plakātu, prezentāciju izstrāde.

Projekts „Skolas portfelis” – 11.a (skolēnu un skolotāju anketēšana, materiālu apkopojums un analīze, priekšlikumu izstrāde).

10., 11.kl

 

 

 

 

 

 

 

42.   

VOSTRJAKOVA RAISA

Vai dators ir draugs vai ienaidnieks? (skolēnu un vecāku anketēšana; slimības, kas saistītas ar darbu pie datora; instrukcijas, kam pievērst uzmanību ilgstoši strādājot pie datorā, izstrāde).

3.c

10-11.30

212.kab.

 

 

 

 

 

 

 

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas Iekšējas kārtības noteikumiem Nr.3

 

XIV.        Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

123. Nepiederoša persona (apmeklētājs) ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav skola.

124. Apmeklētāju pieņemšana notiek direktora apstiprinātos pieņemšanas laikos.

125. Nepiederošu personu ierašanās uz skolaspasākumiem tiek reglamentēta, pamatojoties uz skolasdarba plānu un atsevišķiem direktora rīkojumiem.

126. Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība skolā:

126.1. nepiederošas personas var ielaist skolā no plkst. 8.15. līdz plkst.18.00;

126.2.  nepiederošo personu ierašanos skolā kontrolē ēkas dežurants;

126.3. nepiederošas personas, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.

126.4. atbilstoši skolas darba plānam tiek organizētas vecāku dienas un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu;

126.5. ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās;

126.6. ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, skolas ēkas dežurants var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu.

126.7. 1.-4.klašu vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi, pavada un sagaida izglītojamus skolas 1 stāva, gaitenī.

126.8. Izglītojamie ar nepiederošām personām var tikties skolas 1 stāva, gaitenī.

126.9. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.

126.10. Skolas ārpusklases pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.

 

KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

2015.gada 5.-16.oktobris

Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā

,,Atver profesijas durvis”

 

Pasākumu plāns

 

 

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 5.oktobris

 

Atklāšanas pasākums

 

 

 

 

 

‘’Kas ir karjera?’’

Rīgas Ostvalda vidusskola

310.kab

3.b kl.skolēni

Pārrunas. Zīmēšana. Spēle “Atpazīsti profesiju”

J.Serova

14.00

Audzināšnanas stunda

 ‘’ Manas prioriātes karjeras  ceļā”

Rīgas Ostvalda vidusskola

305 .kab

10.kl.skolēni

Prezentācija par karjeras izvēles aspektiem

J. Kumancova

11.30

Mācību ekskursija lidostā „Rīga

Lidostā „Rīga”

8.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar lidostas darbu, profesijām, kas saistītas ar pasažieru apkalpošanu

I. Korkonosova

M. Briede

 

Mācību ekskursija

„Bišu takas”

Laumu dabasparks

2.b kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar  biškopa profesiju,

Radoša darbnīca

V. Kuzņecova

N Malinovska

 

Anketēšana par aktuāliem profesijam Latvijā.

Rīgas Ostvalda vidusskola

106. kab.

8.b. kl. skolēni

 

Iepazīšanās ar skolēnu viedokļiem. Palīdzēt skolēniem izvēlēties ar

profesiju

I. Savina

Otrdiena, 6.oktobris

10.00

Mācību ekskursija

Latvijas vecākā šokolādes fabrika

 

Fabrika LAIMA

Miera iela 22

5. a  kl. skolēni un vecāki

Skolēni iepazīsies ar šokolādes ražošanu.  Meistarklase.

J. Daškova

 

 Pasākums

„Profesijas abc”

Rīgas Ostvalda vidusskola

313. kab.

1.e kl. skolēni

Burti un profesijas ( S- skolotāja)

A. Nužņenko

14.00

 Audzināšanas stunda

‘’Mana profesija nākotnē’’

Rīgas Ostvalda vidusskola mūzikas kabinets

 

8.a. kl. skolēni

Mana profesija, mana izvēle.

Prezentācijas.

I. Safronova

 

 

 

 

 

 

Trešdiena, 7.oktobris

 

Mācību ekskursija

Zirgu ferma

Olaines novads, Pāternieki

5. d kl. skolēni un vecāki

Iepazīt jaunu saimniekošanas veidu – zirgu audzēšana;

Jašanas apmācību bērniem un piaugušajiem;

Iepazīt zirgu pansiju

I. Fomina

9.00

Mācību ekskursija

Rāmkalnu sukāžu ražotne

10.a kl. skolēni

Iepazīstināt skolēnus ar darba tirgu prasībām.

Ražotnes apmeklēšana. Meistardarbnīca

 

 

J. Kumancova

 

.Absolventu klubs.

Tikšanās ar skolas absolventeim

Rīgas Ostvalda vidusskola 202. kab

6.c. kl. skolēni

Stāsts par profesiju – logistika. Lietišķā spēle.

 

M. Aļeksikova

Skolas absolventi.

 

“Vecāku profesijas”-   meistarklase

Rīgas Ostvalda vidusskola 211 kab.

4.b kl. skolēni

Daniila Leonova tēva prezentācija par datorspeciālista profesiju.

T. Averina

 

12.20

Es zīmēju, kas es būšu nākotnē!

Vizuālās mākslas stunda.

Radošo darbu izstāde.

Rīgas Ostvalda vidusskola

5.a kl. skolēni

Skolēni aizdomājas par savas nākotnes profesiju, iepazīstinās ar profesijas pienākumiem un atspoguļo to zīmējumā.

J. Daškova

14.50

Audzināšanas stunda

Rīgas Ostvalda vidusskola 304.kab

11.b., 12.b kl. skolēni

Tikšanās ar ārsti-skolēna vecākiem.

 Mācību iespējas Latvijā. Karjeras perspektīvas

A. Lazarevs

 

Manu vecāku profesijas.

Tikšanās ar skolēnu vecākiem.

Rīgas  Ostvalda vidusskola 106.kab.

8.b.kl. skolēni

Saruna ar skolēnu vecākiem un skolēniem par profesijas izvēli

I.Savina

 

Mācību ekskursija

‘’  Uzņēmums Spilve”

Babītes pag., Spilve

11.a. kl. skolēni

Iepazīšana ar uzņēmuma darbību.

I. Korkonosova

M. Leonova

12. 30

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja apmeklējums.

Rīgā, Antonijas ielā1

5.c kl. skolēni un vecāki

Neliels ieskats medicīnā, bioloģijā un vispārīgajā zinātnē.

I. Karašova

O. Asadullajeva

Ceturtdiena, 8.oktobris

11.00

Ekskursija uz TSI un interaktīvais pasākums

TSI

Rīga, Lomonosova iela

10.b kl skolēni

Laboratoriju apmeklēšana :

-           Telekomunikāciju

-           Robotikas laboratorija

-           Airbusa A380 kabīnes apmeklēšana

T. Daktere

T. Meļnikova

13.10.

Radoša darbnīca

 „Ūdens profesiju pasaule’’.

Rīgas Ostvalda vidusskola 302. kab.

6.b kl skolēni

Izpētīt, atrast informāciju par profesijām, kas ir saistītas ar ūdeni, ūdens apgādi, attīrīšanu u.c.

A. Padamane-Mečetina

 

Mācību ekskursija uz P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju

- “Farmācijas muzejs”.

Riharda Vagnera iela, 13

Farmācijas muzejs

4.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar farmaceita profesiju.

J. Platonova

Klases vecāku padome

13.00

Mācību ekskursija lidostā „Rīga”

Lidostā „Rīga”

7.b kl. skolēni

Iepazīties ar lidosta darbu, profesijām, kas saistītas ar pasažieru apkalpošanu

O. Nastina

 

Absolventu klubs

Rīgas Ostvalda vidusskola301.kab. kab.

9.b kl. skolēni

Ko es zīnu par ārsta profesiju?

Diskusija.

N. Likovska

Mirzojana ģimene.

 

 Pasākums

„Par ko es vēlos kļūt?”

Rīgas Ostvalda vidusskola113.kab. kab.

2.c kl. skolēni

Katrs skolēns prezentē savu sapņu profesiju.

V. Gepiņa-Steputenkova

9.stunda

Audzināšanas stunda „Izdevības un izredzes’’

Rīgas Ostvalda vidusskola108.kab. kab.

12.a. kl. skolēni

ES piedāvātās iespējas izglītības jomā

L. Kohane

 

Mācību ekskursijaUgunsdzēsības muzejs

Rīga, Hanzas,5Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

 

6.a. kl. skolēni

Iepazīties ar ugunsdzēsēju .profesiju, aprīkojumu, tehniku.

O. Polikašina

 

Mācību ekskursija Tehnoannas pagrabi

Tehnoannas pagrabi

3.a. kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar dažādiem zinātnes eksperimentiem

J. Punga

Piektdiena, 9.oktobris

 

„Ugunsdzēsējs-laba profesija”. Meistarklase.

Rīgas Ostvalda vidusskola kab.

5.b kl. skolēni

Iepazīšanās ar ugunsdzēsēja profesiju, tās specifiku – stāstījums un prezentācija.

Laura Stepiņa

 

Absolventu klubs „Farmaceita profesija”

Rīgas Ostvalda vidusskola

9.a kl. skolēni

Stāsts par profesiju aspektiem

I.  Vahitova

J. Matvejeevs

 

 Mācību ekskursija-

Izstādes apmeklējums.

Dekoratīvās mākslas  un dizaina muzejs. Skārņu iela

7.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar šūšanas meistara profesiju.  

O. Juhnevica

12. 20

Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (vecākiem)

Rīgas Ostvalda vidusskola 303.kab

5.c kl. skolēni un vecāki

Nav labu vai sliktu profesiju. Katrs cilvēks var izvēlēties to, kura viņam vislabāk patīk

I. Karašova

 

Zīmējumu izstādes veidošana

 "Es vēlos kļūt par...".

 

Rīgas Ostvalda vidusskola 212.kab

3.c. kl. vecāki

Skolēni aizdomājas par savas nākotnes profesiju, iepazīstinās ar profesijas īpatnībām un atspoguļo to zīmējumā.

R. Vostrjakova

 

„Profesiju daudzveidība”.

Saruna.

Rīgas Ostvalda vidusskola 114.kab

1.d kl. skolēni un vecāki

 Bērnu stāsti . Kur un par ko strādā viņa vecāki un citi ģimenes locekļi.

J. Bavrina

 

Audzināšanas stunda ‘’Profesiju kaleidoskops”’

 

Rīgas Ostvalda vidusskola 210. Kab.

1.c kl. skolēni

Iepazīšanās ar profesijām.

Saruna.

I. Kļaviņa

13.00

“Profesijas pasaule”

Rīgas Ostvalda vidusskola 213.kab

4.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar aktuālām  profesijām

J. Tarabantova

 

Audzināšanas stunda „Es būšu......”

Rīgas Ostvalda vidusskola 112..kab

3.a kl. skolēni

Iepazīšanās ar bērnu sapņu  profesijām

J. Punga

 

Mācību ekskursija uz  Rīgas pilsētas Kurzemes rajona policijas pārvaldi.

Rīga, Daugavgrīvas iela 31b

Kurzemes rajona policijas pārvalde.

4.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar policista  profesiju

J. Platonova

Klases vecāku padome

 

Audzināšanas stunda“Profesiju tirdziņš”

Rīgas Ostvalda vidusskola 311.kab

1.b kl. skolēni

Iepazīšanās ar aktuālo profesiju

N. Klaucāne

Pirmdiena, 12.oktobris

11.10

  Audzināšanas stunda

Iepazīšanās ar aktuālo profesiju

Rīgas Ostvalda vidusskola 308.kab

1.b kl. skolēni

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām.Parādīt darba vērtību cilvēka dzīvē.

 

O.Tjuļkina

 

Zīmējumu izstāde” Manas ģimenes profesijas”

Rīgas Ostvalda vidusskola 210.kab

1.c.kl. skolēni

Skolēnu zīmējumu prezentācija

I. Kļaviņa

 

Laboratorijas apmeklēšana Rīgas Tehniskā  universitātē

RTU

8.a. kl. skolēni

Laboratorijas apmeklēšana, lekcija, radoša darbnīca

I. Safronova

A. Kataševs

 

Meistarklase

„Puķes mūsu dzīvē”

Rīgas Ostvalda vidusskola 105..kab

8.c. kl. skolēni

 Profesija- florists.

Kopā ar vecākiem ziedu pušķu izgatavošana

I.Korkonosova

U.Vilka

 M.Briede

Otrdiena, 13.oktobris

12.00

Mācību ekskursija“Farmācijas muzejs”.

Riharda Vagnera iela, 13

Farmācijas muzejs

4.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīšana ar muzeja ekspozīciju.

J.Tarabantova

 

Mācību ekskursija uz PBK

PBK

9.a kl. skolēni

Kā darbojas televīzijas kanals

I. Vahitova

 

Iepazīšanās LGS strādnieku profesijam

Rīgas Lidosta

2.b kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar  profesijam-

 dispečera, pilota, robežas kontroloes strādniekiem

V. Kuzņecova

N. Malinovska

 

 Izstāde

„Profesijas abc”

Rīgas Ostvalda vidusskola 311. kab.

1.e. kl. skolēni

Skolēni zīme profesijas.

A. Nužņenko

Trešdiena, 14.oktobris

 

Vecāku profesijas” . Vecāku radoša darbnīca.

Rīgas Ostvalda vidusskola 211 kab.

4.b kl. skolēni

Artjoma Pimanova tēva prezentācija par pavāra profesiju.

T. Averina

 

 

 Audzināšanas stunda

„Žurnālista profesija”

Rīgas Ostvalda vidusskola 105. kab.

11.a. kl. skolēni

Satikšanas ar „YoungLV” žurnāla redākciju.

I.Korkonosova

N.Smirnova

10.00

Mācību  ekskursija LNO

LNO

 Aspazijas bulvārī 3

5.a kl. skolēni un vecāki

Gida vadībā iespējams izstaigāt LNO un izzināt teātra vēsturi, kā arī iepazīt tā ikdienu un aizkulises.

J.Daškova

9.30.-14.00

Karjeras diena Latvijas Jūras akadēmijā.

Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela

12.a kl. skolēni

Tikšanās ar akadēmijas vadību, katram skolēnam būs piesaistīts viens students, kuram varēs sekot līdz lekcijās un citās aktivitātēs + ekskursija pa akadēmiju un darbnīcām.

L. Kohane

11.00.

Macību ekskursija uz tipografiju

Riga

6.b kl. skolēni un vecāki

Meistarklase

 (Kā izgatavot gramatu?)

Stāsts par grāmātas izgatavošanu

A. Padamane-Mečetina

 

Projekta «Time capsula» („Laika kapsula”) turpināšana

Rīgas Ostvalda vidusskola 214. kab

4.c kl. skolēni

Pētījums «Kas vēlos būt?»

J.Platonova

G.Kurkins – 4.c klases skolēna vecāks

12.20

 Pasākums “Pasakainas profesijas”

Rīgas Ostvalda vidusskola 311.. kab

1.b kl. skolēni

 Iepazīšanas ar profesijām no pasakām

N. Klaucāne

Ceturtdiena, 15.oktobris

 

Prezentācija par profesiju.

Rīgas Ostvalda vidusskola

310.kab

3.b klase

Mamma Svetlana Muhina stāstīs par  pirmskolas skolotājas profesiju

J.Serova

S. Muhina

 

Karjeras diena Latvijas Jūras akadēmijā.

Latvijas Jūras akadēmija, Flotes iela

10.a kl. skolēni

10.b kl. skoleni

 

Tikšanās ar akadēmijas vadību, katram skolēnam būs piesaistīts viens students, kuram varēs sekot līdz lekcijās un citās aktivitātēs + ekskursija pa akadēmiju un darbnīcām.

J. Kumancova

T.Daktere

I.Viesture

 

Mācību  ekskursija uz Latvijas   Radio „Doma Laukums”

Doma Laukums

9.a klase

Iepazīšanās ar radio „Doma Laukums” darbu specifiku

I.               Vahitova

I.               Vanaga

13.10.

Audzināšanas stunda

”Vismīļāka profesija”

Rīgas Ostvalda vidusskola

302.kab

6.b kl. skolēni

Stāsts par savu vismiļako profesiju

A. Padamane-Mečetina

13.00

 Konkurs

„Profesiju sīrups”

Iļģuciema vsk.

9.b kl. skolēni

Rosināt jauniešu interesi par aktuālajām profesijām

N. Likovska

 

 Radoša darbnīca

„2.c klases vecāku profesijas”

Rīgas Ostvalda  vidusskola 113.kab.

2.c kl. skolēni

Skolēni veido plakātu "Mūsu vecāku profesijas".

V. Gepiņa-Steputenkova

Piektdiena, 16.oktobris

 

Noslēguma pasākums

 

 

 

 

 

Mācību ekskursija

Ramkālni

5. d klašu skolēni un vecāki

Iepazītis ar reģionā esošajām darba vietām;

Izvērtēt izglītības un darba iegūšanas kopsakartība;

Veidot izpratni par dažādu profesiju darba specifiku.

I. Fomina

 

Mācību ekskursijaLidostā „Rīga”

Lidosta „Rīga”

5.b kl. skolēni un vecāki

Iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju.

Laura Stepiņa

 

„Mūsu vecāku profesijas’’.

Diskusija.

Rīgas Ostvalda vidusskola 205.kab.  

 

7.a kl. skolēni un vecāki

Iepazīties ar vecāku profesijām mūsu klasē.

O. Juhņeviča

12.20

„Mūsu vecāku profesijas’’.

Meistarklase.

Rīgas Ostvalda vidusskola

5.a kl. skolēni un vecāki

Tiek aicināti skolēnu vecāki, kuri paradīs praktiski, kā viņi strādā.  (Medmāsa, frizieris un pirmskolas skolotāja). Skolēni pamēģina sevi šajās profesijās.

J. Daškova

 

 Lekcija.

Tikšanas ar televīzijas žurnālistu

Rīgas Ostvalda vidusskola

9-a. kl.

Stāsts par televīzijas speciālistu darbu

I.               Vahitova

       A. Stetjuha

 

12.30

Ekskursija uz TSI un interaktīvais pasākums

TSI

Rīga, Lomonosova iela

11.b 12.b kl. skolēni

Iepazīšanās ar TSI fakultātēm, studiju iespējām

 Laboratoriju apmeklēšana .

                

A. Lazarevs

 

 «Profesija  - medicīnas tehniku inženieris»

Rīgas Ostvalda vidusskola 214.kab

4.c kl. skolēni

Iepazīšanās ar profesiju  - medicīnas tehniku inženieris

J.Platonova

A.Katašovs – 4.c klases skolēna vecāks

 

Klases pasākums

’’Skolēna darbs ir mācības’’.

Rīgas Ostvalda vidusskola 114.kab

1.dkl. skolēni un vecāki

 

Apzināt savu galveno pienākumu mācīties, spēj mācīties patstāvīgi, izprot savu atbildību sekmīgā mācību procesā

J.Bavrina

 

Mācību ekskursija AHHAA zinātnes centrs

Tartu

6.c kl. skolēni un vecāki

Iepazīšanās ar zinātnes jomām.

  Izmēģināt “Pamēģini pats” eksponātus,

Piedalīties radošajās darbnīcās

 

M.Aļeksikova

 

Absolventu klubs

Rīgas Ostvalda vidusskola106. kab

8.b.kl. skolēni

Diskusija par izglitības aspektiem un profesijas aktualitātēm.

I. Savina

Skolas absolventi

10.10

 Audzināšanas stunda

“Manas nākotnes profesijas izvēle”

Rīgas Ostvalda vidusskola 217.kab

7.b kl. skolēni

Anketēšana, īsa informācija par profesiju izvēli.

O. Nastina

11.10

 Radoša darbnīca.

Izstāde

„Visas profesijas ir svarīgas ‘’

Rīgas Ostvalda vidusskola 308. kab

1.a. kl. skolēni

Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām.  Zīmējumi.

O. Tjuļkina

 

Radoša darbnīca

„Profesijas dažādu tautu folklorā’’

Rīgas Ostvalda vidusskola 312.kab

3.c kl. skolēni

Mīklas par profesijām, savas izvēlētās profesijas reklāma.

 

R. Vostrjakova

 

 Absoventu klubs

Iepazīšanās ar ğeografa-ğeologa profesiju

Rīgas Ostvalda vidusskola 312.kab

2 .b kl. skolēni

Iepazīšanās ar profesiju .

Stāstijums par LU ğeogrāfijas fakultāti.

V. Kuzņecova

K. Kuzņecova

                                                                                                                                                                                                                                      

Sagatavoja: _____Jekaterina Kumancova_______ _21.09.2015._______________

Pārbaudes darbu saraksti

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"1132","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"1329","typeof":"foaf:Image","width":"1864"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"1133","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"1324","typeof":"foaf:Image","width":"1864"}}]]

Augu fotokonkurss skolēniem „Daba tuvplānā”

Atpūšoties no mācībām, aicinām 1. - 12. klašu skolēnus palūkoties vērīgāk, atklāt un dokumentēt smalkās un unikālās detaļas augu pasaulē. Labākā tuvplāna radītājs tiks apbalvots ar digitālo fotokameru, savukārt pārējo labāko darbu autori balvā saņems “Dārzkopju komplektus”.

Latvijas Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš: “Daba ir bezgalīgs mākslas darbs, tomēr ne vienmēr mēs spējam un vēlamies pamanīt visas smalkās detaļas. Tā ir īpaša prasme un īpašs talants. Šī konkursa mērķis ir atklāt jaunos talantus dabas fotogrāfijas jomā, mudināt skolēnus mācīties atšķirt un atpazīt dažādus augus, kā arī aicināt skolēnus pamanīt šīs mazās lietas, kas ļauj ieraudzīt pasauli no pavisam cita skatu punkta.”

Uzņemot savus augu fotoattēlus, iesakām skolēniem ņemt vērā:

• skaistākās fotogrāfijas var radīt tikai ar pacietību, ne katra uzņemtā bilde būs pati labākā, kā arī ir vērts uzņemt rezerves foto, varbūt tieši tas izdosies labākas kvalitātes;

• dabas skaistumu vislabāk fiksēt gaišā dienā, lai bilde attēlotais būtu labāk saskatāms;

• pirms fotografēšanas der paeksperimentēt, kā labāk uzņemt fotogrāfijas ar sev pieejamo kameru.

Atgādinām skolēniem – esiet radoši un nebaidieties uzņemt bildes visur – nekad nevar zināt, kurš uzņēmums var izrādīties neatkārtojams un uzvarēt šajā konkursā!

Konkursa darbus līdz 31.jūlijam jāiesūta uz e-pastu: skolenu.konkurss@darznica.lv ar norādi „Augu fotokonkursam”.

Fotokonkursa uzvarētājus noteiks žūrijas vērtējums, kā arī interneta balsojums. Pēc darbu iesūtīšanas termiņa beigām, darbi tiks izvietoti portāla Draugiem.lv Dārznīcas lapā (http://www.draugiem.lv/darznica/), kur par sev tīkamākajiem fotouzņēmumiem varēs balsot ikviens lapas apmeklētājs. Vislabākā darba autors saņems galveno balvu - digitālo fotokameru, pārējo labāko darbu autori balvā saņems „Dārzkopju komplektus”.

Konkursa nolikums pieejams: www.darznica.lv

Latvijas Stādu audzētāju biedrība

Pasākums, kas finansēts ar Eiropas Savienības un LR Zemkopības ministrijas atbalstu. Plašāka informācija par konkursu, kā arī par citām projekta aktivitātēm meklējama www.darznica.lv.

Kontaktinformācijai: Līga Bērziņa, +371 29716155, skolenu.konkurss@darznica.lv

Skolēn, sagatavojies darbam vasarā!

Skolēn, sagatavojies darbam vasarā!

Kur un kā skolēniem meklēt darbu vasarā? Cik stundas atļauts strādāt un kā aizstāvēt savas darba tiesības? Kā pieteikties brīvprātīgajam darbam? Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, ikviens interesents aicināts piedalīties seminārā „Sagatavojies darbam vasarā!” 27.maijā no plkst.16.00 līdz 18.00 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Seminārā Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Vineta Leončika stāstīs par vasaras nodarbinātības pasākumiem skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Jaunieši vasarā varēs strādāt vienu mēnesi, lai iegūtu darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Kā un kur pieteikties?

Valsts darba inspekcijas pārstāve Zaiga Strode informēs par likumdošanu, kas saistīta ar bērnu un jauniešu nodarbināšanu. Cik stundas dienā un nedēļā drīkst strādāt no skolas brīvajā laikā? Kas noteikti jauniešiem būtu jāzina, lai spētu sevi pasargāt?

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projektu vadītāja Ilze Grīntāle stāstīs, kādas ir skolēnu iespējas vasarā iesaistīties brīvprātīgo pulkā un ziedot savu laiku un prasmes sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs? Kādiem projektiem un aktivitātēm jaunieši vasarā vēl var pagūt pieteikties?

Noslēgumā nodibinājuma „Rīga 2014” projektu koordinatore Monta Tīģere atklās, kā kļūt par brīvprātīgo „Rīga 2014” misijās, piemēram, iesaistoties Pasaules koru olimpiādes norisēs.

 

Aicinām interesentus semināram pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Завершился конкурс по сбору использованных батареек, организованный "Zaļā josta"

Завершился конкурс по сбору использованных батареек, организованный "Zaļā josta".

Время подвести итоги! Ученики нашей школы собрали и сдали 157 кг батареек!

Особо хочется отметить активность 1.с класса с классным руководителем Платоновой Е.Н. Они показали пример - участвовали все ученики класса! Также в номинации - самый активный участник в школе, победил ученик 1.с класса - Замковой Даниил (более 21 кг).

Активисты были во многих классах:

София Белякова - 3а

Андрей Воронцов  и Элиза Криевиня - 4а

Марина Евстигнеева - 5а

Анна Плешикова - 5б

Дарья Гостило и Елизавета Марта Перепелка - 7в

В акции активно участвовали 1а, 2а, 2б, 3д, 4а, 4с, 5а, 5в, 6д классы.

Спасибо всем, кто внес свой вклад в то, чтобы природа Латвии была чище!

Экосовет школы

Конкурс «Лучшая школьная журналистская команда Латвии»

Состав команды: Мартин - деспотичный редактор; Дарья - юное дарование; Катя - харизматичный PR – менеджеp; Влад - свободный художник; Костя - аморальный тип; Даник - вечно спешащий секретарь; Екатерина Юрьевна - придирчивый корректор
Внимание, внимание!
 
Спешим объявить, что наша школа участвует в конкурсе «Лучшая школьная журналистская команда Латвии», организованном издательским домом VESTI.
 
Название нашей скромной команды - "Мысли вслух"!
 
Несколько раз в неделю мы будет выставлять на этот сайт (http://konkurs.vesti.lv/teams) маленькие статьи, а ближе к концу конкурса, должны будем подготовить материал по выбранной теме на две полосы газеты «Вести сегодня».
 
Нашей выбранной темой является "Учитель 21 века - исследователь и инициатор".
 
Уверяем Вас: будет интересно!
 
Следите за обновлениями на сайте и голосуйте за нас. ;)

Соревнования по волейболу среди пацанов.

В пятницу 14 февраля,
когда одна половина "прогрессивного человечества" праздновала День всех влюблённых, а вторая молча грустила,  в спортзале нашей школы прошел чемпионат по волейболу среди мальчиков! 

И не было у участников времени на празднование или грусть, ибо каждый хотел победить и прикладывал для этого максимум усилий! 
 
В результате более чем 4-ех часовой борьбы, места распределились в  следующем порядке:
 
1 МЕСТО - 11 А КЛАСС
2 МЕСТО - 9 А КЛАСС
3 МЕСТО - 10А/12А КЛАССЫ
4 место - 8 б класс.
 
Поздравляем всех участников! :))

 
 
Больше фотографий - Facebook.com